HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Sunday, 22 September 2013

NVGP *119. THỤY KHUÊ * CÁC BÀI VIẾT VỀ NVGP

119. THỤY KHUÊ * CÁC BÀI VIẾT VỀ NVGP

Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

10-09-1995: Nguyễn Hữu Đang nói về Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
24-03-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 1): Bước đường manh nha
01-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 2): Vai trò của Thụy An, Nguyễn Hữu Đang và Phan Khôi
08-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 3): Nội dung tờ Nhân Văn và sự đình bản
15-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 4): Lớp đấu tranh Thái Hà và Quyết định kỷ luật
22-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 5): Kỷ luật 3 năm kéo dài 40 năm
29-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 6): Hoàng Cầm, Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính, Trần Đức Thảo và Đào Duy Anh
05-06-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 7): Sự tìm tòi một con đường mới cho thơ ca Lê Đạt
14-01-1996 Hoàng Cầm: Thơ Hiện đại và sinh hoạt sáng tác của các nhà thơ trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
21-02-1998 Hoàng Cầm: 30 năm hành trình vào sa mạc sau thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm
28-02-1998 Hoàng Cầm: Hoàn cảnh sinh sống sau thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm và tình trạng xuất bản sau khi phục hồi
20-12-2003 Hoàng Cầm nói chuyện về hành trình sáng tác từ thời thơ ấu đến bài thơ Đêm liên hoan
27-12-2003 Hoàng Cầm nói chuyện về hoàn cảnh sáng tác hai bài thơ Tâm sự đêm giao thừa và Bên kia sông Đuống
03-01-2004 Hoàng Cầm nói chuyện về thời kỳ làm báo Giai Phẩm và Nhân Văn
10-01-2004 Hoàng Cầm: Từ Nhân Văn đến đổi mới
26/06/2008 Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo Nhân Văn, lên tiếng sau 50 năm im lặng (phần 1)
12/07/2008 Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo Nhân Văn (phần 2)
19/07/2008 Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo Nhân Văn (phần 3)
26/07/2008 Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo Nhân Văn (phần 4)


*

Bài viết:

3/2005 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Nguyễn Hữu Đang (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Lê Đạt (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Hoàng Cầm (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)© Copyright Thuy Khue

http://thuykhue.free.fr/mucluc/nhanvan.htmlNo comments:

Post a Comment