HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Thursday, 2 January 2014

DOCUMENTS OF VIETNAMESE ANCIENT CULTUREGROUP OF AUTHORS


DOCUMENTS  OF 
VIETNAMESE ANCIENT CULTURE

Collected by NGUYỄN THIÊN THỤ
GIA HỘI ©  2014

LỜI NÓI ĐẦUTôi có ý định sẽ viết  một bộ sách về Văn Hóa Việt Nam. Công việc đã khởi đầu nhưng tạm dừng để xem lại và hoàn thành các bộ khác. Trong khi chờ đợi, tôi làm công việc thu thập tài liệu. Công việc này tôi nghĩ cũng có ich cho quý vị nào muốn nghiên cứu về văn hóa Việt nam.
Nay xin giới thiệu các tài liệu căn bản do các học giả  khắp nơi viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp để quý vị tiện bề tham khảo.
Vì không có địa chỉ các tác giả nên không gửi thư xin phép trước, xin các tác giả rộng lòng tha thứ.


Thủ đô Ottawa ngày mùa xuân năm 2014
Nguyễn ThiênThụ
 MỤC LỤC


TẬP I.

1. WILHELM G. SOLHEIM II * NEW LIGHT ON A FORGOTTEN PAST
                                            (3 Bản dịch tiếng Việt )
2. WILHELM G. SOLHEIM II. A BRIEF HISTORY OF THE DONGSON CONCEPT

3. WILHELM G. SOLHEIM II.  Eastern Asia and Oceania.
4. THE PRESENT ECHOES OF THE ANCIENT BRONZE DRUM
5. Đông Sơn culture
6. Đông Sơn drums
7. Drumming Dong Son style
8. Đông Sơn Headhunters


TẬP II.

9.A Brief History of Bronze Casting
10.. Vietnam History
11.ĐÔNG SƠN CULTURE
12. Đong Son Culture
13. A Brief History of the Recreation Use Values Database
14. Hoabinhian
 15. Dong Son Bronze Jar 2500-2000 years old.  Mr Mark Rapoport.MD
16. LE CULTURE DE HOA BINH- .JEAN PIERRE PAUTREAU
17. HOMELAND OF THE HOABINHIAN IN VIETNAM . NGUYEN VIET
18. A Review of the 'Hoabinhian' in Indo-China .J.M. MATTHEWS
19. Dong Son Culture. John W. Olsen

TẬP III.


20. Dong Son Drums
21. Frog Drums and There Importance in Karen Culture Arts of Asia . Sylvia Fraser-Lu
22. EARLY HISTORY
23. The bronze drums of Dongson - Alloying and casting technologies. By Pham V. Huong,
24. Ban Chiang Culture And Dong Son Culture History Essay
25. The distribution of bronze drums of the Heger I and Pre-I types
The Distribution of Bronze Drums of the Heger I and Pre-I
26. View from the East Mountain: An Examination of the Relationship between the Dong Son and Lake Tien Civilizations in the First Millennium B.C. JOHN TESSITORE
27. Chapter I: Prehistoric and Animist PeriodsTẬP IV.

28. TAMBOUR DE BRONZE. CIVILISASION DONGDONIENNE
29. L'Age des Métaux35. Plateau de tambour. Vietnam.
30. Plateau de tambour. Vietnam
31. Bronzes de la culture de Đông Sơn.
32..Ken GÉGOUT . Dong Son Drums
33. . MINH BÙI. DRUMS
34. Tim Lambert . A TIMELINE OF WORLD HISTORY
35. Great Events from History .Prehistory - 476CE.TẬP V.

36. The early civilizations of Indonesia part #1
37. Ancient Asia


 TẬP V.I

38.TS. NGUYỄN VĂN TUẤN. Địa đàng không phải ở phương Tây...

39. Giới thiệu sách: Địa đàng phương Đông.TS. NGUYỄN VĂN TUẤN
40. BÀN VỀ NGUỒN GỐC NGƯỜI VIỆT. TS. NGUYỄN VĂN TUẤN.
41. Bàn về nguồn gốc con người hiện đại . TS. NGUYỄN VĂN TUẤN
42. Tìm về nguồn gốc dân tộc Việt Nam qua di truyền học: Nguyễn Văn Tuấn
43.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Một số kết quả nghiên cứu về nguồn gốc Bách Việt


  TẬP V.II

44..Về nguồn gốc dân tộc Việt Nam và Ðịa đàng phương Ðông của Oppenheimer
                          Nguyễn Quang Trọng
45. Một vài ghi chép thêm về văn minh cổ và nguồn gốc dân tộc Việt Nam -  Cung Đình Thanh,
                                              Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đức Hiệp.
46. TÌM HIỂU NỀN VĂN HÓA ĐÔNG SƠN. Thinh Quang
47. Bàn thêm về nguồn gốc người Việt .Hà văn Thùy
48.  Hà văn Thùy      .Trả lời Tiến sĩ Đỗ Kiên Cường.
49.. Đến “Địa đàng ở phương Đông” 
TẬP VIII

50. . NGUYỄN QUANG TRỌNG . ĐỊA ĐÀNG PHƯƠNG ĐÔNG51. BÍ ẨN TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ . LÊ ĐÌNH QUỲ
52. KHẢO CỔ VIỆT NAM SOI SÁNG VĂN MINH ĐÔNG SƠN..Nguyễn Đức Hiệp
53. VÀI NÉT VỀ ĐẶC TRƯNG CÁC DI TÍCH TIỀN ĐÔNG SƠN.NGUYỄN SỸ TOẢN
54. NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM . CUNG ĐÌNH THANH,

 TẬP IX


55. TRẦN QUỐC VƯỢNG. TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐÔNG NAM Á VÀ ĐÔNG Á
56. ĐAI LOAN VÀ CỘI NGUỒN BÁCH VIỆT
57. QUAN HỆ TRUNG HOA LỤC ĐỊA - VIỆT NAM - ĐÀI LOAN TỪ GÓC NHÌN SO SÁNH VĂN HÓA
58. GIỚI THIỆU SÁCH ĐỊA ĐÀNG PHƯƠNG ĐÔNG