HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Wednesday, 26 September 2012

HỒ CHÍ MINH MYTHS AND MASKS * CONCLUSION

 
 

Mikhail Sergeyevich Gorbachev said: "The Communist Party only spreads propaganda and deceives", so we can say" Hồ Chí Minh and the Vietnamese Communist Party always spread propaganda and deceive." President Putin said: "He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart." Aleksandr Solzhenitsyn said:"In our country the lie has become not just a moral category but a pillar of the State.". Solzhenitsyn also said:"Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence."
  Angela Merkel said: " The communists make the people deceitful ".
Before  suicide, professor Phạm Thiều, a Vietnamese communist,  said: " Due to ignorance, Communists do silly things. By doing silly things, they have to deceive". 

 Those famous words can describe sincerely the real faces of the communist leaders and and their society. Indeed, the communist leaders are not only the liars, but  they are also the ghosts. They  create an Evil Empire decorating with skull and crossbones. They create the false history and they call their deceits as myths. We can divide  the writers of our world into many kinds.The  communist writers must appraise their leaders  and their regime although their leaders are the tyrants, the robbers, and their society is hell.Ivan Bunin, Boris Pasternak, Mikhail Sholokhov, Aleksandr Solzhenitsyn, Joseph Brodsky are the true historians of  Russia. Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Mạnh Côn, Hà Thúc Sinh, Nguyễn Chí Thiện, the Nhân Văn Giai Phẩm's members, Thích Quảng Độ, Thích Thin Minh, Dương Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn, Trn Độ, Nguyễn Kiến Giang are the true historians of Vietnam.
 A lot of writers in the free world also have sympathy with the Communists, as a result , they do not have the spirit of objectiveness. By laziness, carelessness,  or lack of vigilance, sometimes writers fall into the traps prepared by communists. There are many kinds of knowledge, but we can divide them into two kinds of knowledge:Academic knowledge and experience. Both of them must complete each other. The practical lessons in the communist regime let the Russians, Chinese and Vietnamese know clearly the communist regime and the communist leaders. What they wrote are the truth of their history, their people and their own lives. There are some dark clouds on the sky, so everybody hopes  the strong wind come and to blow them  away.

  Canada January 20, 2013
Nguyễn Thiên Thụ 
THƯ MỤC VỀ HỒ CHÍ MINH

BÁO CHÍ

Đào Trinh Nhất . Một bí mật chưa ai nói ra .Tạp chí Cải Tạo tại Hà Nội số tháng 10-1948  
Tạp chí Bách Khoa.
SÁCH
BẢO ĐẠI
* Con Rồng Việt Nam, Nguyễn Phước Tộc, Cali 1990.
    Nguyên tác “Le Dragon D’Annam”, Ed. Plon, Paris 1980
BÙI XUÂN QUANG
- HCM, sự thật về thân thế và sự nghiệp, Nam Á Paris 1990
- Những điều trông thấy trong cuộc đời HCM, -nt-
BÙI TÍN. HOA XUYÊN TUYẾT. Paris 5 tháng 6, 199
BÙI TÍN.  Mặt thật, Nhà xuất bản SAIGON PRESS, Paris. 1994
BÙI TÍN. MÂY MÙ THẾ KỶ .Paris. 2000.
CAO THẾ DUNG
- Ba mươi năm máu lửa. Alfa, Falls Church, VA. 1991
- Chân tướng HCM và Cộng Sản VN, Hưng Việt, USA 1988
- Việt Nam huyết lệ sử, Đồng Hướng, USA 1996
CAO VĂN LUẬN. BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940 - 1965 Trí Dũng, Saigon, 1972.
 CƯỜNG ĐỂ
- Cuộc đời cách mạng, Hồi ký, Sài Gòn 1968
CHÍNH ĐẠO
- Hồ Chí Minh, con người và huyền thoại, Văn Hóa, USA 1991
DƯƠNG THU HƯƠNG. ĐỈNH CAO CHÓI LỌI. Internet. 2009.
ĐÀO VĂN HỘI. BA NHÀ CHÍ SĨ HỌ PHAN.Nhà in Maurice, SAIGON,  1951. The University of Michigan, Oct 2006. 160tr.
DƯƠNG TRUNG QUỐC
-Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945, Nxb Giáo Dục,  Hà Nội 2001
HOÀNG VĂN CHÍ. TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN. Nhà xuất bản Chân Trời Mới, Sài Gòn 1964 HOÀNG VĂN HOAN.GIỌT NƯỚC TRONG BIỂN CẢ. Cuốn sách được dịch sang tiếng Anh 'A Drop in the Ocean: Hoang Van Hoan's Revolutionary Reminiscences' do Bắc Kinh xuất bản năm 1988,
HOÀNG QUỐC KỲ
- Ma đầu Hồ Chí Minh, Mặt Trận Quốc Dân, Cali. 1995.
HOÀNG TÙNG . HỒI KÝ, 2003
HỒ SĨ KHUÊ
-  Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và mặt trận Giải Phóng, Văn Nghệ, Cali 1992.
HỒNG HÀ
-  Bác Hồ trên đất nước Lênin, Thanh Niên, Hà Nội 2000.
HUY PHONG và YẾN ANH
-  Exploring The Hồ Myth – Thằng Mõ, USA 1989
KIỀU PHONG
-  Chân Dung Bác Hồ –  Bất Khuất, USA 1989.
LÂM THÀNH LIÊM
- Chính sách cải cách ruộng đất của HCM, sai lầm hay tội ác? Nam Á, Paris  1990
LÊ TÙNG MINH
- Vụ án thế kỷ đ- tròng vào cổ đảng CSVN, Tạp Chí Cách Mạng, số 31, tháng 12-2002
LỮ GIANG
-  Những bí ẩn lịch sử đàng sau cuộc chiến Việt Nam, Tác giả xb, USA 1998
LỮ PHƯƠNG. TỪ NGUYỄN TẤT THÀNH ĐẾN HỒ CHÍ MINH. 2001.
MINH VÕ
-  Sách lược xâm lăng của cộng sản, Tác giả xb, Saigon 1963–1970
-  Phản Tỉnh Phản Kháng Thực Hay Hư, Thông Vũ, Nam Cali 1999.
Tâm Sự Nước Non, Ai Giết HCM? Tiếng Quê Hương, Virginia 2002
NGHIÊM XUÂN HỒNG
- Lịch trình diễn tiến phong trào quốc gia Việt Nam, Ngày Về,  Denver 1985
NGUYỄN CHÍ THIỆN
- Hoa Địa Ngục, tức Bản chúc thư của một người Việt Nam, Văn Nghệ Tiền Phong, tháng 10-1980.
MINH VÕ * HỒ CHÍ MINH.NHẬN ĐINH TỔNG HỢP.Tiếng Quê Hương, Washinton. 2003.
NGUYỄN THẾ ANH.- Hành trình chính trị của Hồ Chí Minh, Nam Á, Paris 19
NGUYỄN THẾ ANH & VŨ NGỰ CHIÊU. Một ngôi trường khác cho Nguyẽ̂n Tá̂t Thành = Another school for young Nguyẽ̂n Tá̂t Thành = Une autre école pour le jeune Nguyễn Tất Thành. Paris, Tủ sách Văn Hóa,1983. NGUYỄN MINH CẦN. Đảng Cộng Sản Việt Nam Qua Những Biến Động Trong Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế. NXB Tuổi Xanh 2001.
NHIỀU TÁC GIẢ . HỒ CHÍ MINH, SỰ THẬT VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.  Nam Á, Paris. 1990.
NGUYỄN MINH CẦN. -Đảng CSVN, qua những biến động trong phong trào CS Quốc Tế, Tuổi Xanh, 2001
NGUYỄN NGỌC HUY.-Vị trí Hồ Chí Minh trong diễn tiến của tình trạng nhân quyền tại VN, Nam Á, Paris 1990.
NGUYỄN THUYÊN
- Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh, Tiếng Chuông, Australia 1990.
NGUYỄN VĂN CANH
- Vietnam under Communism, 1975- 1982, Hoover Institution, Stanford, University, USA 2002.
NGUYỄN VĂN TRẤN
- Viết gửi mẹ và quốc hội (bị Hà Nội tịch thu, 1995).
NHƯỢNG TỐNG. -Ai bán Phan Bội Châu. Nam Đồng Thư Xã, Hà Nội.   1947.
- Hoa cành Nam, Khai Trí, Sài Gòn tái bản 1973
PHẠM MINH
- Việt Nam đất nước tôi, Tổ chức Hưng Việt, Australia 2001
PHẠM VĂN SƠN
- Việt Sử Tân Biên –  Đại Nam, Sài Gòn 1972
PHAN BỘI CHÂU
-PHAN BỘI CHÂU. PHAN BỘI CHÂU NIÊN BIỂU. Nhóm NCSĐ, Saigon, 1973,
- Phan Bội Châu Toàn Tập, Nxb Thuận Hóa, Huế 1990
T. LAN. VỪA ĐI ĐƯỜNG VỪA KỂ CHUYỆN. Được công bố trên báo Nhân dân năm 1961 lần lượt đăng trên các số 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2685, 2686, 2688, 2691, 2692, 2693, 2694, Vừa đi đường vừa kể chuyện được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản thành sách năm 1963  .
TÔN THẤT THIỆN
- Cái đúng và cái giả dối về chuyện Hồ Chí Minh, Nam Á, Paris 1989
Thu Trang: Nguyễn ái Quốc ở Pari (1917- 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.427- 428.
THỤY KHUÊ. NHÂN VĂN GIAI PHẨM VÀ  VẤN ĐỀ NGUYỄN ÁI QUỐC. Tiếng Quê Hương. Washington. 2012.
TRẦN VĂN GIÀU
- Sự phát triển tư tưởng tại Việt Nam – Tập III: Thành công của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb TP. HCM, Sài Gòn 1993.
TRẦN ĐÌNH HUỲNH. - Danh Nhân Hồ Chí Minh, Nxb Văn Học, Hà Nội 2001
TRẦN TRỌNG KIM. MỘT CƠN GIÓ BỤI.Vinh Sơn, Saigon. 1949.
TRẦN GIA PHỤNG. Việt sử đại cương.  (1884-1945) (Outline of the history of Vietnam.) Toronto : Non Nước, 2008.
TRẦN GIA PHỤNG.- Án tích cộng sản Việt Nam, Non Nước, Toronto, Canada 2001.
TRẦN DÂN TIÊN.. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Xuất bản đầu tiên ở Trung Quốc 1948 , Paris 1949. TRẦN QUỐC VƯỢNG. TRONG CÕI.  Trăm Hoa,  California, 1993.
TRƯƠNG NHƯ TẢNG
- A Viet Cong Memoir. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1985
VĂN TIẾN DŨNG
-  Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
-  Đi theo con đường của Bác, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội 1993.
VIỆT THƯỜNG
-  Sự Tích Con Yêu Râu Xanh ở VN, Quật Khởi, 2002
- Chuyện thâm cung dươí triều đại HCM, Hưng Việt, USA 2000
VĨNH SINH. . "Mối liên hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, 1924-1925 – Nxb Văn Nghệ, Tp Hồ Chí Minh, 2001
VÕ NGUYÊN GIÁP
- Những năm tháng không thể nào quên, Nxb QĐND Hà Nội in lần đầu 1970, lần thứ 5 năm 2001.
VŨ THƯ HIÊN
-  Đêm Giữa Ban Ngày, Văn Nghệ, Nam Cali 1997.
TẬP THỂ- Hồ Chí Minh-Biên niên sự kiện, Nxb.Chính trị quốc gia, 2006, t.1, tr.48


SÁCH NGOẠI NGỮ
 ADDINGTONA LARRY. America’s War in Vietnam: A Short Narrative History. Bloomington:Indiana University Press, 2000.
ANDRÉE VIOLLIS
- Indochine S.O.S Gallimard, Paris 1955
ARCHIMEDES. L.A. PATTI. WHY VIETNAM?
University of California Press; New edition edition (Sep 30 1982)
BERNARD F. FALL
- Le Viet Minh, la république démocratique du Việt Nam 1945-1960, Sciences Politiques, Librairie Armand Colin, Paris 1960.
- The two Vietnams, Frederick A. Praeger, USA 1967
- Ho Chi Minh on Revolution, Frederick A. Praeger, USA 1967
BONNAFANT, L.
- Trente ans de Tonkin, Ed. Figuière, Paris 1924 CHRIS DIAMOND . Ho Chi Minh Biography - The Secrets of His Life During The Vietnam War.[Kindle Edition],April 16, 2012
Clark D. Neher, Southeast Asia: crossroads of the world, Southeast Asia Publications, Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University, 2000. ISBN 1-891134-06-X.
DANIEL ELLSBERG
- Secret, Viking Penguin, New York 2002
DANIEL HÉMERY   -Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine. Communistes, trotskystes, nationalistes à Saigon de 1932 à 1937, François Maspero, "Bibliothèque socialiste", Paris, 1975
-Guide de recherches sur le Vietnam. Bibliographies, Archives et Bibliothèques de France
, L'Harmattan, "Racines du présent", Paris, 1983 (ouvrage collectif)  
-Les servitudes de la puissance. Une histoire de l'énergie, Flammarion, Paris, 1986 (ouvrage collectif) -Hô Chi Minh. De l'Indochine au Vietnam, Gallimard, "Découvertes Gallimard", Paris, 1990 -Indochine, la colonisation ambiguë, 1858-1954, éditions La Découverte, Paris, 2001.
DAVID HALBERSTAM.- HO, McGraw-Hill Inc. New York 1971
-David Thomas và Charles Fenn . Ho Chi Minh - A potrait - (Sách nghệ thuật với số bản in giới hạn). 
DENNIS J. DUNCANSON.- Government and revolution in Vietnam. Oxford University Press, New York & London 1968
DENIS WARNER. - The Last Confucian, The Macmillan, New York 1963
DOUGLAS PIKE.
- Viet Cong, MIT (Ma. Inst. of Tec.)  MA 1966.
- History of VN Communism, 1925- 1976, Hoover Institution Press, 1978
EDUARD BERNSTEIN
- Cromwell & Communism..., Schocken Books, New York 1963
ELLEN HAMMER
- A Death In November: America in Vietnam, 1963. E.P. Dutton, 1987.
- The Emergence of Vietnam, Institute of foreign relations, New York 1947
- The Struggle for Indochina, Stanford Un. 1954.
Francois Sully. We the Vietnamese - Voices from Vietnam . Praeger Publisher. New York.© 1971.
HENRY KISSINGER
Years of renewal, Simon & Schuster, New York 1999.
 HỒ TUẤN HÙNG. HỒ CHÍ MINH BÌNH SINH KHẢO. NXB Bạch Tượng - Đài Loan phát hành tháng 11/2008.
JEAN FRANCOIS RÉVEL
- Hồ Chí Minh, Lòng yêu nước bị chuyển hướng. Nam Á, Paris 1989.
JEAN LACOUTURE
- Ho Chi Minh, A political Biography, (English version by Peter Wiles) Random House, NY 1968
JEAN SAINTENY
- Face à Hô Chí Minh, Éditions Seghers, Paris 1970
- Ho Chi Minh and his Vietnam, a personal memoir, (English version), Cowles Book Co. Inc., Chicago 1972
- Histoire d’une paix manquée: Indochine 1945- 1947, Fayard, Paris 1967.
Joseph Buttinger. Vietnam - A Dragon Embattled. Praeger Pub. New York © 1967.
Jules Archer. Ho Chi Minh - Legend of Hanoi The Macmillian Company, published in New York.© 1971
Keith. W. Nolan  . The Battle for Hue: Tet 1968. New York Dell, 1985.
- . The Battle for Saigon: Tet 1968. New York: Pocket Books, 1996.
LOUIS ROUBAUD
- Vietnam, la tragédie Indochinoise, Valois, Paris 1931
LUCIEN BRODARD
- The Quicksand War, Prelude to VN, (English version by Patrick O’Brian), New York 1963

MARILYN B. YOUNG
- The Vietnam wars: 1945-1990, Harper Collins, 1991.
MICHEL TAURIAC
- Le dossier noir du Communisme, de 1945 à nos jours, Plon, Paris 2001    
MIECZYSLAW MANELI
- War of the vanquished. (Bản dịch Anh ngữ của Maria De Gorgey). Harper & Row 1971
MILOVAN DJILAS
- The New Class, Praeger, New York 1957.        
- Tito, Harcourt Brace, New York 1980.       
NEIL SHEEHAN
- A Bright Shining Lie, Random, New York 1988
- After the war was over, Random House, New York 1997
NIKITA KHRUTSHCHEV
- Khrutshchev Remembers, Volume I, 1970; vol. III – Little Brown and Company Inc.1990.
NORA BELOFF
- Tito’s flawed legacy, Westview Press, Bocelder Colorado 1985 .
OLIVIER TODD
- Cruel Avril, 1975 La chute de Saigon. France Loisirs, Paris 1987
- Huyền Thoại Hồ Chí Minh, Nam Á, Paris 1990
PIERRE BROCHEUX
- Ho Chi Minh, Presses de Sciences Po, Paris 2000
PHILLIP B. DAVIDSON
- Vietnam at war, Presidio Press, Novato, Cali1988.
PHILIPPE DEVILLERS and JEAN LACOUTURE
- End of A War, (English Version from La Fin D’une Guerre by Alexander Lieven  & Adam Roberts), Frederick A. Praeger Inc, New York 1970.
RICHARD H. CROSSMAN
- The God That Failed, Harper & Row, New York 1963, 1965.
RICHARD M. NIXON
-  No more Vietnams, Harbor House, New York 1985.
ROBERT SHAPLEN
- The Lost Revolution, Harper & Row, New York 1965
- The road from war, Harper & Row, New York 1970
ROBERT STRAUSZ-HUPÉ
- Protracted Conflict, Harper & Brothers, New York 1959
ROBERT TEMPLER
- Shadows and Wind, A view of modern Vietnam, Pinguin books. New York 1999.
SOPHIE QUINN-JUDGE
- Ho Chi Minh, the missing years, 1919-1941, Uni. of Cali. Berkeley, Los Angeles 2002.
STANLEY KARNOW
- Vietnam, a history, Pinguin group, New York 1991
STÉPHANE COURTOIS et  5 AUTRES  AUTEURS  
- Le livre noir du communisme: Crimes, Terreur, Répression (English Version by Jonathan Murphy & Mark Kramer, Harvard 2000), Robert Laffon, Paris 1997.   
STEPHEN R. GRAUBARD
-  A mind’s Profile, W.W. Norton and Company Inc. New York 1974
TƯỞNG VĨNH KÍNH
- Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, Đài Bắc, 1972 (Bản Việt ngữ của Thượng Huyền, xb tại Hoa kỳ 1999.)
VLADIMIR DEDIJER
- Biography of Tito, Simon & Schuster, New York 1953.
VLADIMIR IL’ICH LENIN
- Colected works, Foreign Language Pub. House, Moscow 1960
WILLIAM J. DUIKER.- Ho Chi Minh, a life. Hiperion, New York 2000.

  
WEB  

TỰ ĐIỂN
 
·  Wikipedia [link]