HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Friday, 22 March 2013

VI. MỤC LỤC PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT


PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
THƯ TÍN


 TRẦN HẠNH.. Ý kiến về truyện ngắn Gìn vàng giữ ngọc của Doãn Quốc Sỹ. HD 1. tháng 4-1960.107-108.
THY LIÊN..Đoạn đường thứ nhất của điện ảnh Việt Nam.HD 1. tháng 4-1960... 108-109.
THÁI THỦY. Đêm Tao Đàn họp mặt đầu xuân. HD 1. tháng 4-1960.110-112.
SĨ MỘC. Tái bản sách. HD 2. tháng 5-1960..  105-1907.
THY LIÊN.. Tập thơ thứ hai của Thế ViênHD 2. tháng 5-1960..  .    107.
SĨ MỘC.Đọc Ký thác của Bình Nguyên Lộc. HD 2. tháng 5-1960..  108-109.
LÊ NGHI..Cuộc triển lãm bản sao những thủy mạc Đông Tây.HD 2. tháng 5-1960..   109.
LÊ TRỌNG.. Tài liệu quý.    HD 2. tháng 5-1960..  110.
QUỐC PHONG.. Giai đoạn mới của điện ảnh Việt Nam chưa mở. HD 2. tháng 5-1960..   110-112.

LÝ TỨ..Pasternak đã chết.  HD 3; 6-1960.      104.
SĨ MỘC,Văn nghệ có cọc.   HD 3; 6-1960.     105-107.
NGUYỄN PHỤNG.Đọc Những vì sao lạc của Nhật Tiến..HD 3; 6-1960.     107-108.
HOÀI NGỌC. Mùa Cổ Điển của Quách Tấn... HD 3; 6-1960.    108-111.

SĨ MỘC, Thẹn...HD 4; 7-1960.  117-118.
THY LIÊN. Đi xem chiew61u thử "Bảy Điều Giáo Lệnh"HD 4; 7-1960.  .  116-121.
LÝ TỨ.. Tân xuân tùy bút của Lê Văn Siêu... và những băn khoăn về con người..HD 4; 7-1960.  . 121-127.
TRẦN LINH. Tin tức.  HD 4; 7-1960.    127.
SĨ MỘC . Giá trị giai đạn trong văn chương. HD 5; 8-1960.  116-118.
LÝ TỨ . Trả lời một đồng nghiệp hàng tuần...HD 5; 8-1960.  112.
SĨ MỘC.Không nên đặt lại vấn đề đoàn kết.  HD 6; 9-1960.   107-108.
LÝ TỨ.Triển lãm hội họa Trần Quang Hiếu. 
HD 6; 9-1960.   108-110.
HUYỀN PHỤNG..Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc Sỹ.  HD 7; 10-1960.   ..103-105.
TRẦN HẠNH. Chồng con tôi của Duy Lam...  HD 7; 10-1960. 105-106.
LÊ TRỌNG.L' Aventure est finie pour eux.   của Francis  Brigneau . Gallimard xb. 
  HD 7; 10-1960. 106-108.

LÝ TỨ."L' Avenir du l'homme" của Pierre Telhard de Chardin.HD 7; 10-1960, 106-107.

 HUYỀN PHỤNG.Xét mình . HD 8; 11-1960.     108-110.
KHIÊM ÁI. Triển lãm nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam. HD 8; 11-1960.  110-111.
LÊ TRỌNG.Ý nghĩ nhớ về những phòng tranh tháng 10.HD 8; 11-1960.  . 111-112.

LÊ TỨ.. Triển lãm nghệ thuật thảm của Pháp..HD 9; 12-1960. 105-106.
HUYỀN PHỤNG. Nhìn ra ngoài.HD 9; 12-1960..106-108. 
LÊ TRỌNG.Nhìn sang sân khấu của ngoại quốc .HD 9; 12-1960.106-110. 
LÊ NGHI.Phim cuối cùng của Cocteau..HD 9; 12-1960.110-112.

HIỆN ĐẠI TRÌNH BÀY  HIỆN ĐẠI  2..HD 2. tháng 5-1960..      .  1
HIỆN ĐẠI TRÌNH BÀY  HIỆN ĐẠI  4...   HD 4; 7-1960.         . 1
HIỆN ĐẠI NHỮNG TÁC GIẢ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN CHƯƠNG  HD 5; 8-1960.  . 1

HIỆN ĐẠI. VAI TRÒ TẠP CHÍ TRONG VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM . HD 6; 9-1960.     1
HIỆN ĐẠI. VÀI NÉT VỀ NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI.  HD 7; 10-1960.. 1
HIỆN ĐẠI. NHỮNG TRƯỜNG PHÁI TRONG VĂN HỌC PHÁP.  HD 9; 12-1960. ..1

HUYỀN PHỤNG
HUYỀN PHỤNG..Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc Sỹ.  HD 7; 10-1960.   ..103-105.
HUYỀN PHỤNG.Xét mình . HD 8; 11-1960.     108-110.

HUYỀN PHỤNG. Nhìn ra ngoài.HD 9; 12-1960..106-108.


KHIÊM ÁI. Triển lãm nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam. HD 8; 11-1960.  110-111.


LƯU TRUNG KHẢO. Tinh bạn trong văn chương cổ Việt Nam.  HD 2. tháng 5-1960..         20-26.
LƯU TRUNG KHẢO. Cúc Hoa...HD 3; 6-1960.      25-28.
LƯU TRUNG KHẢO.Bà huyện Thanh Quan có phải hoài Lê không? .HD 4; 7-1960.  109.

LƯU TRUNG KHẢO  .  Pearl Buck... HD 5; 8-1960.  59.
LƯU TRUNG KHẢO .Đông Dương tạp chí.    HD 6; 9-1960.   2-8.


LÝ QUỐC SỈNH.Nhan sắc Oanh Oanh.   HD 3; 6-1960.       7-15

LÝ TỨ..Pasternak đã chết.  HD 3; 6-1960.      104.

LÝ TỨ.. Tân xuân tùy bút của Lê Văn Siêu... và những băn khoăn về con người..HD 4; 7-1960.  . 121-127.
LÝ TỨ . Trả lời một đồng nghiệp hàng tuần...HD 5; 8-1960.  112.
LÝ TỨ.Triển lãm hội họa Trần Quang Hiếu.  HD 6; 9-1960.   108-110. 
LÝ TỨ."L' Avenir du l'homme" của Pierre Telhard de Chardin. HD 7; 10-1960.. 108-109.

LÊ XUÂN KHOA. Hoàng Đạo, nhà văn của thanh niên..HD 1. tháng 4-1960... 7-12.
LÊ XUÂN KHOA.Triết lý nhân sinh trong văn chương Việt Nam.HD 2. tháng 5-1960..  .. 26-30.


LÊ NGHI..Cuộc triển lãm bản sao những thủy mạc Đông Tây.HD 2. tháng 5-1960..   109.

LÊ NGHI.Phim cuối cùng của Cocteau..HD 9; 12-1960.110-112.


LÊ TỨ.. Triển lãm nghệ thuật thảm của Pháp..HD 9; 12-1960. 105-106.
LÊ TRỌNG.. Tài liệu quý.    HD 2. tháng 5-1960..  110.
LÊ TRỌNG.Nhìn sang sân khấu của ngoại quốc .HD 9; 12-1960.106-110.  
LÊ TRỌNG..   L' Aventure est finie pour eux.   của Francis  Brigneau . Gallimard xb. 
  HD 7; 10-1960. 106-108.
LÊ TRỌNG.Ý nghĩ nhớ về những phòng tranh tháng 10.HD 8; 11-1960.  . 111-112.
 
THY LIÊN..Đoạn đường thứ nhất của điện ảnh Việt Nam.HD 1. tháng 4-1960... 108-109.
THY LIÊN.. Tập thơ thứ hai của Thế Viên. HD 2. tháng 5-1960..  .    107.
THY LIÊN. Đi xem chiew61u thử "Bảy Điều Giáo Lệnh"HD 4; 7-1960.  .  116-121.

TRẦN MỘNG CHU.    Trần Tế XươngHD 8; 11-1960.  .   34-43.


TRẦN A ĐÌNH. Nhạc.    HD 7; 10-1960.      27.


TRẦN HẠNH.. Ý kiến về truyện ngắn Gìn vàng giữ ngọc của Doiãn Quốc Sỹ. HD 1. tháng 4-1960.107-108.
TRẦN HẠNH. Chồng con tôi của Duy Lam...  HD 7; 10-1960. 105-106.


TRẦN XUÂN KIÊM..  Góc phố. (thơ.)..  HD 7; 10-1960..94.

TRẦN LINH. Tin tức.  HD 4; 7-1960.    127.

V. MỤC LỤC BIÊN KHẢO HIỆN ĐẠI 


BÀNG BÁ LÂN. Nguyễn Khuyến.HD 8; 11-1960.   13-26.

ĐINH HÙNG. Ý niệm siêu hình trong văn học. HD 2. tháng 5-1960..     34-39.
ĐINH HÙNG.Tôn Thọ Tường -Phan Văn Trị..HD 8; 11-1960.  .45-54.

HOÀNG ANH TUẤN.Điện ảnh.  HD 7; 10-1960.12-17
 HOÀNG ANH TUẤN.Mầu chinh chiến trong thơ Việt.HD 2. tháng 5-1960..  ..30-34.

HOÀNG HẢI THỦY.William  Faulkner.       HD 5; 8-1960.  47-   59.
HOÀNG HẢI THỦY.. Siêu thực.HD 9; 12-1960.  47-52.

HOÀNG HẢI THỦY.  Ba nàng Constance  Chatterley.. HD 3; 6-1960.      28-31.


LỮ HỒ.  Hoa trong một hồn thơ.HD 2. tháng 5-1960..    12-20.
LÊ XUÂN KHOA. Hoàng Đạo, nhà văn của thanh niên..HD 1. tháng 4-1960... 7-12.
LÊ XUÂN KHOA.Triết lý nhân sinh trong văn chương Việt Nam.HD 2. tháng 5-1960..  .. 26-30.
LỮ HỒ.  Hoa trong một hồn thơ.HD 2. tháng 5-1960..    12-20.


LƯU TRUNG KHẢO. Tinh bạn trong văn chương cổ Việt Nam.  HD 2. tháng 5-1960..         20-26.
LƯU TRUNG KHẢO. Cúc Hoa...HD 3; 6-1960.      25-28.
LƯU TRUNG KHẢO.Bà huyện Thanh Quan có phải hoài Lê không? .HD 4; 7-1960.  109.

LƯU TRUNG KHẢO  .  Pearl Buck... HD 5; 8-1960.  59.
LƯU TRUNG KHẢO .Đông Dương tạp chí.    HD 6; 9-1960.   2-8.


LÝ QUỐC SỈNH.Nhan sắc Oanh Oanh.   HD 3; 6-1960.       7-15

LÝ TỨ..Pasternak đã chết.  HD 3; 6-1960.      104.

LÝ TỨ.. Tân xuân tùy bút của Lê Văn Siêu... và những băn khoăn về con người..HD 4; 7-1960.  . 121-127.
LÝ TỨ . Trả lời một đồng nghiệp hàng tuần...HD 5; 8-1960.  112.
LÝ TỨ.Triển lãm hội họa Trần Quang Hiếu.  HD 6; 9-1960.   108-110. 
LÝ TỨ."L' Avenir du l'homme" của Pierre Telhard de Chardin. HD 7; 10-1960.. 108-109.MAI SỬ GIƯƠNG. .        Ý nghĩ (thơ.) ..   HD 3; 6-1960.               47-48.

MAI THẢO. (truyện)..Những người ở khách sạn...HD 1. tháng 4-1960. 97.
MAI THẢO. Luân. (truyện)..HD 2. tháng 5-1960..  92.


MẶC THU.   Cái  giường (truyện)...HD 3; 6-1960.     49.
MẶC THU. Cô Ba (truyện)  HD 4; 7-1960.      54.


MẶC ĐỖ. (truyện)..Con muỗi....HD 1. tháng 4-1960.  84.
MẶC ĐỖ. . Con mắt còn có đuôi. (truyện).HD 2. tháng 5-1960..    49
MẶC ĐỖ. Lolita, Iseult thời bác sĩ Kinsey,   HD 3; 6-1960.      1-7.

MẠC ĐỖ..    Sầu riêng  (truyện). HD 4; 7-1960.    65.
MẠC ĐỖ..Albert Camus và đạo sống.  HD 5; 8-1960.        . 16-24.
MẶC ĐỖ. Bốn người không ngủ  (truyện)  . HD 6; 9-1960.  .  84.

NINH CHỮ..   Cao xa  (thơ.)..  HD 7; 10-1960.93.


NGỌC DŨNG. Những tiếng nói thầm. (thơ.)..HD 2. tháng 5-1960..    66-67.

NGHIÊM HOÀI. Ngoài tầm tay. .(Truyện)..HD 9; 12-1960...93.


NGUYÊN SA. Mở cửa.  HD 1. tháng 4-1960.    1
NGUYÊN SA.Thơ Áo lụa Hà Đông. HD 1HD 1. tháng 4-1960.. tháng 4-1960.71-72.
NGUYÊN SA.Phan Huy VỊnh, phù thủy aq6m thanh..HD 1. tháng 4-1960. 32-38.
NGUYÊN SA.. Mây bay đi.  (truyện).. HD 2. tháng 5-1960..   40.

NGUYÊN SA.  José buồn.      HD 3; 6-1960.        40-44.
NGUYÊN SA. . Bóng tối  (truyện)...HD 4; 7-1960.  90.
NGUYÊN SA.   Hịch.   (thơ.) HD 4; 7-1960.     .  3.
NGUYÊN SA. Henri Bergson.  HD 5; 8-1960.    2-8
NGUYÊN SA. Bây giờ  (thơ)..  HD 5; 8-1960.    91-02.
NGUYÊN SA. Thử nhìn vào thi ca hiện đại...  HD 7; 10-1960...48-53.


NGUYỆN.    Up mặt (thơ.) .HD 3; 6-1960.    .  45.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vũ Trọng Phụng, nhà văn tả chân bất hủ.  HD 1. tháng 4-1960.  22-27.
NGUYỄN DUY DIỄN.Thơ. Duyên kim cổ, HD 1. tháng 4-1960. .. 72.
NGUYỄN DUY DIỄN. Tình yêu trong thi ca Việt Nam. HD 2. tháng 5-1960..     3.
NGUYỄN DUY DIỄN.     Lưu luyến .(thơ.).  HD 3; 6-1960.     61.

NGUYỄN DUY DIỄN.Mai, một nhân vật khả ái của Khái Hưng.  HD 3; 6-1960.       15-21.
NGUYỄN DUY DIỄN.   Dưới chân Sài gòn. (truyện).HD 4; 7-1960.  . 83.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vai trò của Phong Hóa và Ngày Nay... HD 6; 9-1960.   19-28.
NGUYỄN DUY DIỄN.  Frédéric Mistral. Thi sĩ của đồng quê nội cỏ...HD 5; 8-1960.    31-39.
NGUYỄN DUY DIỄN. Màu thương nhớ  (thơ)..HD 5; 8-1960.    90.
NGUYỄN DUY DIỄN. Quá khóa (truyện).  .  HD 7; 10-1960.95-102.


NGUYỄN DUY DIỄN.   Nguyễn Công Trứ.. HD 8; 11-1960.  43-45.

NGUYỄN DUY DIỄN. Cổ điển..  HD 9; 12-1960.. 1-11.NGUYỄN XUÂN HIẾU. Vai trò Nam Phong tạp chí.  HD 6; 9-1960.   8-19.
NGUYỄN XUÂN HIẾU. Chu Mạnh Trinh. HD 8; 11-1960.  26-34.

NGUYỄN XUÂN HIẾU. .Lãng mạn.HD 9; 12-1960.. 42-47..


NGUYỄN PHỤNG.Đọc Những vì sao lạc của Nhật Tiến..HD 3; 6-1960.     107-108.


NGUYỄN THỨC.  Ban đêm thành phố. (truyện) HD 4; 7-1960.  17.
NGUYỄN THỨC. Tri Tân, Thanh Nghị.  HD 6; 9-1960.      ...28.
 NGUYỄN THỨC. Rabindranath Tagore.  Một ánh sángHD 5; 8-1960.  ... 16-24.
NGUYỄN THỨC.  Họa.        HD 7; 10-1960.  1-12.
NGUYỄN THỨC.  Câu chuyện trên mặt giấy  ..(truyện) .HD 8; 11-1960.  .78.
 NGUYỄN THỨC. Bách khoa.   HD 9; 12-1960. 11-19.THUẦN PHONG. Nguyễn Đình Chiểu.   HD 8; 11-1960.     1-13.


TRỊNH VIẾT THÀNH.Tìm hiểu vở kịch  Les Justes của Albert CamusHD 1. tháng 4-1960.... 12-22.

TRỊNH VIẾT THÀNH. Emma Bovary, một người đàn bà,  ,HD 3; 6-1960.    31-40.
TRỊNH VIẾT THÀNH. André Gide, người giải phóng. HD 5; 8-1960.      8-16
TRỊNH VIẾT THÀNH. Hiện sinh .HD 9; 12-1960..52-60.
IV. MỤC LỤC TRUYỆN KÝ-KỊCH HIỆN ĐẠI

ALBERTO MOVARIA.(truyện).Người lên mặt trận. Hoàng Hải Thủy dịch. HD 1. tháng 4-1960.75.
ALBÉRES.Văn (Sĩ MỘc dịch)...  HD 7; 10-1960.. 39-40.
 ANTOINE DE St. EXUPERY. Bước đường cùng (TRẦN A ĐÌNH dịch).. HD 9; 12-1960.71.


BÌNH NGUYÊN LỘC.
BÌNH NGUYÊN LỘC. Quà đêm trên rạch Tàu hủ  (Tuỳ bút)..HD 4; 7-1960.  . 28
BÌNH NGUYÊN LỘC. Ho lao muôn năm (Tuỳ bút).. HD 6; 9-1960.   91.
DOÃN QUỐC SỸ.  Con chuột chù. (truyện) HD 3; 6-1960.     ..80.

DUY THANH.Ngưỡng cửa  .(truyện)..HD 1. tháng 4-1960.. 63.
ĐINH HÙNG..  Tìm về kỷ niệm...HD 1. tháng 4-1960.27-32.

GRAHAM GREENE. Phượng  (truyện).HD 4; 7-1960.  . 72.

HOÀI CỬU HƯƠNG. Xa cách (truyện)... HD 5; 8-1960.  100.

HOÀNG ANH TUẤN
HOÀNG ANH TUẤN. Thư Paris (tùy bút)...HD 1. tháng 4-1960..  59.

 HOÀNG ANH TUẤN.  Cái tát (truyện) HD 3; 6-1960.    .. 62.
 HOÀNG ANH TUẤN . Vũ Quán (truyện).HD 4; 7-1960.  .. 77.
HOÀNG ANH TUẤN .      Mai và Oanh (truyện)..HD 5; 8-1960.  .84.
HOÀNG ANH TUẤN. Ly nước lọc.  Kịch..  HD 7; 10-1960.81.
HOÀNG ANH TUẤN. Trước tử thi (Kịch)HD 8; 11-1960.  98.
HOÀNG ANH TUẤN. Những người giả dối..(kịch)..HD 9; 12-1960..77.
HOÀNG HẢI THỦY.
HUY QUANG  . Một đêm vui. (truyện).. HD 4; 7-1960.  47.


MAI THẢO. (truyện)..Những người ở khách sạn...HD 1. tháng 4-1960. 97.
MAI THẢO. Luân. (truyện)..HD 2. tháng 5-1960..  92.


MẶC THU.   Cái  giường (truyện)...HD 3; 6-1960.     49.
MẶC THU. Cô Ba (truyện)  HD 4; 7-1960.      54.


MẶC ĐỖ. (truyện)..Con muỗi....HD 1. tháng 4-1960.  84.
MẶC ĐỖ. . Con mắt còn có đuôi. (truyện).HD 2. tháng 5-1960..    49
MẶC ĐỖ. Lolita, Iseult thời bác sĩ Kinsey,   HD 3; 6-1960.      1-7.

MẠC ĐỖ..    Sầu riêng  (truyện). HD 4; 7-1960.    65.
MẠC ĐỖ..Albert Camus và đạo sống.  HD 5; 8-1960.        . 16-24.
MẶC ĐỖ. Bốn người không ngủ  (truyện)  . HD 6; 9-1960.  .  84.
NGUYÊN SA.Phan Huy VỊnh, phù thủy âm thanh..HD 1. tháng 4-1960. 32-38.
NGUYÊN SA.. Mây bay đi.  (truyện).. HD 2. tháng 5-1960..   40.
NGUYÊN SA. . Bóng tối  (truyện)...HD 4; 7-1960.  90.
NGUYÊN SA. Henri Bergson.  HD 5; 8-1960.    2-8

NGUYÊN SA. Thử nhìn vào thi ca hiện đại...  HD 7; 10-1960...48-53.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vũ Trọng Phụng, nhà văn tả chân bất hủ.  HD 1. tháng 4-1960.  22-27.
NGUYỄN DUY DIỄN.Thơ. Duyên kim cổ, HD 1. tháng 4-1960. .. 72.
NGUYỄN DUY DIỄN. Tình yêu trong thi ca Việt Nam. HD 2. tháng 5-1960..     3.NGUYỄN DUY DIỄN.Mai, một nhân vật khả ái của Khái Hưng.  HD 3; 6-1960.       15-21.
NGUYỄN DUY DIỄN.   Dưới chân Sài gòn. (truyện).HD 4; 7-1960.  . 83.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vai trò của Phong Hóa và Ngày Nay... HD 6; 9-1960.   19-28.
NGUYỄN DUY DIỄN.  Frédéric Mistral. Thi sĩ của đồng quê nội cỏ...HD 5; 8-1960.    31-39.

NGUYỄN DUY DIỄN. Quá khóa (truyện).  .  HD 7; 10-1960.95-102.


NGUYỄN DUY DIỄN.   Nguyễn Công Trứ.. HD 8; 11-1960.  43-45.

NGUYỄN DUY DIỄN. Cổ điển..  HD 9; 12-1960.. 1-11.
QUỐC PHONG.. Giai đoạn mới của điện ảnh Việt Nam chưa mở. HD 2. tháng 5-1960..   110-112.

NGUYỄN XUÂN HIẾU. Vai trò Nam Phong tạp chí.  HD 6; 9-1960.   8-19.
NGUYỄN XUÂN HIẾU. Chu Mạnh Trinh. HD 8; 11-1960.  26-34.

NGUYỄN XUÂN HIẾU. .Lãng mạn.HD 9; 12-1960.. 42-47..


NGUYỄN PHỤNG.Đọc Những vì sao lạc của Nhật Tiến..HD 3; 6-1960.     107-108.
NGHIÊM HOÀI. Ngoài tầm tay. .(Truyện)..HD 9; 12-1960...93.


NGUYỄN THỨC.  Ban đêm thành phố. (truyện) HD 4; 7-1960.  17.
NGUYỄN THỨC. Tri Tân, Thanh Nghị.  HD 6; 9-1960.      ...28.
 NGUYỄN THỨC. Rabindranath Tagore.  Một ánh sángHD 5; 8-1960.  ... 16-24.
NGUYỄN THỨC.  Họa.        HD 7; 10-1960.  1-12.
NGUYỄN THỨC.  Câu chuyện trên mặt giấy  ..(truyện) .HD 8; 11-1960.  .78.
 NGUYỄN THỨC. Bách khoa.   HD 9; 12-1960. 11-19.

SEAN O' FAOLAIN..Trọn (truyện). Hoàng Hải Thủy dịch.HD 2. tháng 5-1960.. /77.

SĨ MỘC. Tái bản sách. HD 2. tháng 5-1960..  105-1907.
SĨ MỘC.Đọc Ký thác của Bình Nguyên Lộc. HD 2. tháng 5-1960..  108-109.
SĨ MỘC,Văn nghệ có cọc.   HD 3; 6-1960.     105-107.
SĨ MỘC. Anna Karenine, kẻ tình nhân cô độc.  HD 3; 6-1960.     21-25.
SĨ MỘC, Thẹn...HD 4; 7-1960.  117-118.
SĨ MỘC . Giá trị giai đạn trong văn chương. HD 5; 8-1960.  116-118.
SĨ MỘC.Không nên đặt lại vấn đề đoàn kết.  HD 6; 9-1960.   107-108.
SĨ MỘC.   Hiện thực..  HD 9; 12-1960. 19-31.

SONG LINH..     Thức giấc nửa khuya. (truyện). HD 3; 6-1960.     70.
SONG LINH.. Mưa về chiều (truyện) HD 4; 7-1960.    38.
SONG LINH.. Lối đi  (truyện). HD 6; 9-1960.  .96.


SONG LINH.Nắng đổi ngôi . (truyện).  HD 7; 10-1960.54.
SONG LINH .  Thân phận    .(truyện) ..HD 8; 11-1960.   58.TẠ QUANG KHÔI.Mưa bay (truyện).HD 5; 8-1960.  .74.
TẠ QUANG KHÔI.  Tiếng khóc .(truyện) HD 6; 9-1960.    77.
TẠ QUANG KHÔI.       Trên cao ..(truyện) HD 8; 11-1960.  ..88.


TẠ TỴ.  . Ngõ hẹp    (truyện).. HD 1. tháng 4-1960. 49.
TẠ TỴ, Vết thương (truyện). HD 3; 6-1960.     88.
TẠ TỴ,  Màu sắc Sài goòng (truyện)..  HD 4; 7-1960.  32.
TẠ TỴ,   Hình ảnh cuối cùng  (truyện).. HD 5; 8-1960.  67.
TẠ TỴ,   Đêm dài   (truyện)  4 HD 6; 9-1960.  9.
TẠ TỴ,  Đêm cuối của vở kịch  (truyện).  HD 7; 10-1960....   65.
TẠ TỴ.Tia chớp  ( Truyện)..HD 8; 11-1960.   65.
TẠ TỴ.. Ý nghĩ..(Truyện)..HD 9; 12-1960.  65.TÔ KIỀU NGÂN.  Sắc màu (truyện)  ..HD 3; 6-1960.      53.
THÁI KHƯƠNG.Tìm hiểu lịch sử sân khấu.  (Khảo luận) HD 4; 7-1960.     96.
THÁI KHƯƠNG.. Sân khấu....  HD 7; 10-1960.       27.
THÁI KHƯƠNG. . Tượng trưng.  HD 9; 12-1960.  31-42.THÁI THỦY. Tiếng hát buổi chiều mùa xuân Thơ..HD 1. tháng 4-1960. 47.
THÁI THỦY. Đêm Tao Đàn họp mặt đầu xuân. HD 1. tháng 4-1960.110-112.
THANH NAM. Xuống đường (truyện).. HD 6; 9-1960.    42.

THANH NAM. Cỏ rừng (truyện). ..HD 1. tháng 4-1960......41.
THANH TÂM TUYỀN.. Buổi sáng chủ nhật .(truyện)  HD 2. tháng 5-1960..   68.
THANH NAM.  Bến đò  (truyện)..   HD 3; 6-1960.       96.
THANH NAM.  Đêm Sài thành phố cũ  (truyện)HD 4; 7-1960.      5
THANH NAM.  Kẻ đồng lõa.  (truyện).HD 5; 8-1960.  . 93.

TRƯỜNG DUY.  Mây trắng (truyện)  HD 4; 7-1960.       58.
TRƯỜNG SƠN.  Mauriac, nhà luân lý.HD 5; 8-1960.  ... 39-47.

VĨNH LỘC.. Đàn chim sẽ trong thành phố. (truyện) HD 2. tháng 5-1960..   .. 57.
VĨNH LỘC  . Cánh hồng.  .(truyện)  . HD 6; 9-1960.  . 55.

VƯƠNG DƯ.. Đường về của đời người (truyện)..HD 2. tháng 5-1960..  .86.
VƯƠNG DƯ.  Cơn mưa (truyện)..  HD 7; 10-1960.. 72.

VƯƠNG DƯ.   .   Tháng bảy trên cao (truyện) HD 8; 11-1960.  ..73.
VƯƠNG DƯ.  Buổi tối thứ bảy.(Truyện)..HD 9; 12-1960.. 85.

III.MỤC LỤC THI CA HIỆN ĐẠI

 


III. THI CA
HIỆN ĐẠI

BANG CƠ. Bài của chị Kim (thơ). HD 9; 12-1960.101-102.

BIÊN THÙY.. Âm hưởng (tr.100)-Sông buồnHD 9; 12-1960.(100-101).
DIÊN NGHỊ.Mùa thu (thơ) HD 9; 12-1960...   61-62.

ĐIỆP DẠ TỨ.. Soi gương (thơ.) .. HD 6; 9-1960.   76.

ĐINH HÙNG.

ĐINH HÙNG.Đơn sơ (thơ.) .HD 2. tháng 5-1960..   46.
ĐINH HÙNG    Gặp nhau lần cuối .(thơ.)..HD 3; 6-1960.    . 57-58.
ĐINH HÙNG Chớp bể mưa nguồn .(thơ.)  HD 4; 7-1960.       11-12.
ĐINH HÙNG . Lời thề trên gối. (Thơ)..HD 5; 8-1960.  107-108.
ĐINH HÙNG .   Tình sử.. .(thơ.) HD 6; 9-1960.   36.
ĐINH HÙNG .Những dòng chữ lạ   (thơ.).  HD 7; 10-1960.. 63.
ĐINH HÙNG . Hờn giận  (thơ)..HD 8; 11-1960.    55-56.
ĐINH HÙNG . Vào thu (thơ).HD 9; 12-1960.. 61.

HOA CÚC HUYỀN          Đêm sao .(thơ.) HD 3; 6-1960.    ..48.

HOANG VU. Mang mang. (thơ.). HD 2. tháng 5-1960..  102.

HOÀNG ANH TUẤN
HOÀNG ANH TUẤN. Một nửa(thơ.)..HD 2. tháng 5-1960..  64-65.
HOÀNG ANH TUẤN. Thơ .Còn lại..HD 1. tháng 4-1960..  73.
HOÀNG ANH TUẤN.  M. (thơ.)..HD 3; 6-1960.     58-59.
HOÀNG ANH TUẤN.      Những mắt trong đêm .(thơ.)..HD 4; 7-1960.  13-15.
HOÀNG ANH TUẤN. Điệu xưa (thơ).  HD 5; 8-1960.  . 66.
HOÀNG ANH TUẤN. Bài ca dao sau này(Thơ)..  HD 6; 9-1960.     39.
HOÀNG ANH TUẤN.(thơ.) HD 6; 9-1960.     39.

MAI SỬ GIƯƠNG. .        Ý nghĩ (thơ.) ..   HD 3; 6-1960.               47-48.

NINH CHỮ..   Cao xa  (thơ.)..  HD 7; 10-1960.93.

NGỌC DŨNG. Những tiếng nói thầm. (thơ.)..HD 2. tháng 5-1960..    66-67.NGUYÊN SA.
NGUYÊN SA. Mở cửa.  HD 1. tháng 4-1960.    1
NGUYÊN SA.Thơ Áo lụa Hà Đông. HD 1HD 1. tháng 4-1960.. tháng 4-1960.71-72.
NGUYÊN SA.  José buồn.      HD 3; 6-1960.        40-44.
NGUYÊN SA.   Hịch.   (thơ.) HD 4; 7-1960.     .  3.
NGUYÊN SA. Bây giờ  (thơ)..  HD 5; 8-1960.    91-02.

NGUYỄN DUY DIỄN
NGUYỄN DUY DIỄN.     Lưu luyến .(thơ.).  HD 3; 6-1960.     61.
NGUYỄN DUY DIỄN. Màu thương nhớ  (thơ)..HD 5; 8-1960.    90.NGUYỆN.    Up mặt (thơ.) .HD 3; 6-1960.    .  45.


PHẠM NĂNG HÓA.   Thao thức. (thơ).    HD 7; 10-1960.93-94.
PHẠM NĂNG HÓA. Trở buồn (thơ)..HD 9; 12-1960. 64.


SAO TRÊN RỪNG,     Diệu vợi  (thơ.) .HD 3; 6-1960.    .   46. 

 TẠ TỴ.
TẠ TỴ.    Chiều khép cửa (thơ) ..HD 8; 11-1960.     56-57.


TƯỜNG PHONG..    Ký thác.(thơ.) ..HD 3; 6-1960.       46-47.

TƯƠNG NGHI THANH.  Đầu thai. .(thơ.)  HD 6; 9-1960.   75-76.

THÁI THỦY.

THÁI THỦY.  Chưa hết (thơ.) .HD 2. tháng 5-1960..   65-66.
THÁI THỦY.    Chuyện đau thầm(thơ.)  HD 3; 6-1960.        59-60.
THÁI THỦY.  Buồn phố rộng. (thơ.)   HD 4; 7-1960.  15-16.
THÁI THỦY. . Gotterdammerung (thơ)..HD 5; 8-1960.  . 108.
THÁI THỦY.   Bài thơ chưa có đoạn kết (thơ.)..  HD 6; 9-1960.   40.


THÙY SONG THANH. Bài hát buồn ngón tay.  (thơ)..HD 8; 11-1960.  97.
THÙY SONG THANH. Bài viết bằng mục tím (thơ)-Bài năm chữ (thơ)..HD 9; 12-1960.   97. .TRẦN THY NHÃ CA. Thơ: Ngày tháng trôi đi- Thanh xuân- Bài NHã ca thứ nhất...HD 1. tháng 4-1960. 40.
TRẦN THY NHÃ CA. Ghé mối sầu.(thơ.).HD 2. tháng 5-1960..  .  67.
TRẦN THY NHÃ CA.       Dọc đường  (thơ.).   HD 3; 6-1960.         61.
TRẦN THY NHà CA... Lời xin (thơ)     HD 5; 8-1960.      .. 91.
TRẦN THY NHà CA.  Bài tháng sáu (thơ.)..  HD 7; 10-1960.64.
TRẦN THY NHà CA. Gọi tên anh- Nhã Ca mùa hạ (Thơ).HD 9; 12-1960..63-64.VIÊN LINH  Bài Phượng Liên. (thơ.).HD 2. tháng 5-1960..  .102-103.

VŨ HOÀNG CHƯƠNG. Mộng ngày xưa (thơ.) HD 4; 7-1960.  12-13.

VŨ DẠ KHÚC. Thú tội.(thơ.)  HD 2. tháng 5-1960..  ,..193.

II..MỤC LỤC TÁC GIẢ HIỆN ĐẠI

I. MỤC LỤC TÁC GI
HIỆN ĐẠI


ALBERTO MOVARIA.(truyện).gười lên mặt trận. Hoàng Hải Thủy dịch. HD 1. tháng 4-1960.75.
ALBÉRES.Văn (Sĩ MỘc dịch)...  HD 7; 10-1960.. 39-40.
 ANTOINE DE St. EXUPERY. Bước đường cùng (TRẦN A ĐÌNH dịch).. HD 9; 12-1960.71.


BANG CƠ. Bài của chị Kim (thơ). HD 9; 12-1960.101-102.
BÀNG BÁ LÂN. Nguyễn Khuyến.HD 8; 11-1960.   13-26.
BIÊN THÙY.. Âm hưởng (tr.100)-Sông buồnHD 9; 12-1960.(100-101).

BÌNH NGUYÊN LỘC.
BÌNH NGUYÊN LỘC. Quà đêm trên rạch Tàu hủ  (Tuỳ bút)..HD 4; 7-1960.  . 28
BÌNH NGUYÊN LỘC. Ho lao muôn năm (Tuỳ bút).. HD 6; 9-1960.   91.
DIÊN NGHỊ.Mùa thu (thơ) HD 9; 12-1960...   61-62.
DOÃN QUỐC SỸ.  Con chuột chù. (truyện) HD 3; 6-1960.     ..80.


DUY THANH.Ngưỡng cửa  .(truyện)..HD 1. tháng 4-1960.. 63.


ĐIỆP DẠ TỨ.. Soi gương (thơ.) .. HD 6; 9-1960.   76.


ĐINH HÙNG.
ĐINH HÙNG..  Tìm về kỷ niệm...HD 1. tháng 4-1960.27-32.
ĐINH HÙNG. Ý niệm siêu hình trong văn học. HD 2. tháng 5-1960..     34-39.

ĐINH HÙNG.Đơn sơ (thơ.) .HD 2. tháng 5-1960..   46.
ĐINH HÙNG    Gặp nhau lần cuối .(thơ.)..HD 3; 6-1960.    . 57-58.
ĐINH HÙNG Chớp bể mưa nguồn .(thơ.)  HD 4; 7-1960.       11-12.
ĐINH HÙNG . Lời thề trên gối. (Thơ)..HD 5; 8-1960.  107-108.
ĐINH HÙNG .   Tình sử.. .(thơ.) HD 6; 9-1960.   36.

ĐINH HÙNG .Những dòng chữ lạ   (thơ.).  HD 7; 10-1960.. 63.
ĐINH HÙNG.Tôn Thọ Tường -Phan Văn Trị..HD 8; 11-1960.  .45-54.

ĐINH HÙNG . Hờn giận  (thơ)..HD 8; 11-1960.    55-56.

ĐINH HÙNG . Vào thu (thơ).HD 9; 12-1960.. 61.GRAHAM GREENE. Phượng  (truyện).HD 4; 7-1960.  . 72.HOA CÚC HUYỀN          Đêm sao .(thơ.) HD 3; 6-1960.    ..48.


HOÀI CỬU HƯƠNG. Xa cách (truyện)... HD 5; 8-1960.  100.


HOÀI NGỌC. Mùa Cổ Điển của Quách Tấn... HD 3; 6-1960.    108-111.


HOANG VU. Mang mang. (thơ.). HD 2. tháng 5-1960..  102.


HOÀNG ANH TUẤN
HOÀNG ANH TUẤN. Thư Paris (tùy bút)...HD 1. tháng 4-1960..  59.
HOÀNG ANH TUẤN. Thơ .Còn lại..HD 1. tháng 4-1960..  73.
HOÀNG ANH TUẤN.Mầu chinh chiến trong thơ Việt.HD 2. tháng 5-1960..  ..30-34.
HOÀNG ANH TUẤN. Một nửa(thơ.)..HD 2. tháng 5-1960..  64-65.

HOÀNG ANH TUẤN.  M. (thơ.)..HD 3; 6-1960.     58-59.
HOÀNG ANH TUẤN.  Cái tát (truyện) HD 3; 6-1960.    .. 62.
HOÀNG ANH TUẤN.      Những mắt trong đêm .(thơ.)..HD 4; 7-1960.  13-15.
HOÀNG ANH TUẤN . Vũ Quán (truyện).HD 4; 7-1960.  .. 77.
HOÀNG ANH TUẤN. Điệu xưa (thơ).  HD 5; 8-1960.  . 66.
HOÀNG ANH TUẤN. Bài ca dao sau này(Thơ)..  HD 6; 9-1960.     39.
HOÀNG ANH TUẤN.(thơ.) HD 6; 9-1960.     39.
HOÀNG ANH TUẤN.Điện ảnh.  HD 7; 10-1960.12-17
HOÀNG ANH TUẤN .      Mai và Oanh (truyện)..HD 5; 8-1960.  .84.
HOÀNG ANH TUẤN. Ly nước lọc.  Kịch..  HD 7; 10-1960.81.
HOÀNG ANH TUẤN. Trước tử thi (Kịch)HD 8; 11-1960.  98.
HOÀNG ANH TUẤN. Những người giả dối..(kịch)..HD 9; 12-1960..77.HOÀNG HẢI THỦY.

HOÀNG HẢI THỦY.  Ba nàng Constance  Chatterley.. HD 3; 6-1960.      28-31.
HOÀNG HẢI THỦY.William  Faulkner.       HD 5; 8-1960.  47-   59.
HOÀNG HẢI THỦY.. Siêu thực.HD 9; 12-1960.  47-52.

HUY QUANG  . Một đêm vui. (truyện).. HD 4; 7-1960.  47.


HUYỀN PHỤNG
HUYỀN PHỤNG..Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc Sỹ.  HD 7; 10-1960.   ..103-105.
HUYỀN PHỤNG.Xét mình . HD 8; 11-1960.     108-110.

HUYỀN PHỤNG. Nhìn ra ngoài.HD 9; 12-1960..106-108.


KHIÊM ÁI. Triển lãm nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam. HD 8; 11-1960.  110-111.LÊ XUÂN KHOA. Hoàng Đạo, nhà văn của thanh niên..HD 1. tháng 4-1960... 7-12.
LÊ XUÂN KHOA.Triết lý nhân sinh trong văn chương Việt Nam.HD 2. tháng 5-1960..  .. 26-30.


LÊ NGHI..Cuộc triển lãm bản sao những thủy mạc Đông Tây.HD 2. tháng 5-1960..   109.

LÊ NGHI.Phim cuối cùng của Cocteau..HD 9; 12-1960.110-112.


LÊ TỨ.. Triển lãm nghệ thuật thảm của Pháp..HD 9; 12-1960. 105-106.
LÊ TRỌNG.. Tài liệu quý.    HD 2. tháng 5-1960..  110.
LÊ TRỌNG.Nhìn sang sân khấu của ngoại quốc .HD 9; 12-1960.106-110.  
LÊ TRỌNG..   L' Aventure est finie pour eux.   của Francis  Brigneau . Gallimard xb. 
  HD 7; 10-1960. 106-108.
LÊ TRỌNG.Ý nghĩ nhớ về những phòng tranh tháng 10.HD 8; 11-1960.  . 111-112.
 


LỮ HỒ.  Hoa trong một hồn thơ.HD 2. tháng 5-1960..    12-20.


LƯU TRUNG KHẢO. Tinh bạn trong văn chương cổ Việt Nam.  HD 2. tháng 5-1960..         20-26.
LƯU TRUNG KHẢO. Cúc Hoa...HD 3; 6-1960.      25-28.
LƯU TRUNG KHẢO.Bà huyện Thanh Quan có phải hoài Lê không? .HD 4; 7-1960.  109.

LƯU TRUNG KHẢO  .  Pearl Buck... HD 5; 8-1960.  59.
LƯU TRUNG KHẢO .Đông Dương tạp chí.    HD 6; 9-1960.   2-8.


LÝ QUỐC SỈNH.Nhan sắc Oanh Oanh.   HD 3; 6-1960.       7-15

LÝ TỨ..Pasternak đã chết.  HD 3; 6-1960.      104.

LÝ TỨ.. Tân xuân tùy bút của Lê Văn Siêu... và những băn khoăn về con người..HD 4; 7-1960.  . 121-127.
LÝ TỨ . Trả lời một đồng nghiệp hàng tuần...HD 5; 8-1960.  112.
LÝ TỨ.Triển lãm hội họa Trần Quang Hiếu.  HD 6; 9-1960.   108-110. 
LÝ TỨ."L' Avenir du l'homme" của Pierre Telhard de Chardin. HD 7; 10-1960.. 108-109.MAI SỬ GIƯƠNG. .        Ý nghĩ (thơ.) ..   HD 3; 6-1960.               47-48.

MAI THẢO. (truyện)..Những người ở khách sạn...HD 1. tháng 4-1960. 97.
MAI THẢO. Luân. (truyện)..HD 2. tháng 5-1960..  92.


MẶC THU.   Cái  giường (truyện)...HD 3; 6-1960.     49.
MẶC THU. Cô Ba (truyện)  HD 4; 7-1960.      54.


MẶC ĐỖ. (truyện)..Con muỗi....HD 1. tháng 4-1960.  84.
MẶC ĐỖ. . Con mắt còn có đuôi. (truyện).HD 2. tháng 5-1960..    49
MẶC ĐỖ. Lolita, Iseult thời bác sĩ Kinsey,   HD 3; 6-1960.      1-7.

MẠC ĐỖ..    Sầu riêng  (truyện). HD 4; 7-1960.    65.
MẠC ĐỖ..Albert Camus và đạo sống.  HD 5; 8-1960.        . 16-24.
MẶC ĐỖ. Bốn người không ngủ  (truyện)  . HD 6; 9-1960.  .  84.

NINH CHỮ..   Cao xa  (thơ.)..  HD 7; 10-1960.93.


NGỌC DŨNG. Những tiếng nói thầm. (thơ.)..HD 2. tháng 5-1960..    66-67.

NGHIÊM HOÀI. Ngoài tầm tay. .(Truyện)..HD 9; 12-1960...93.


NGUYÊN SA. Mở cửa.  HD 1. tháng 4-1960.    1
NGUYÊN SA.Thơ Áo lụa Hà Đông. HD 1HD 1. tháng 4-1960.. tháng 4-1960.71-72.
NGUYÊN SA.Phan Huy VỊnh, phù thủy aq6m thanh..HD 1. tháng 4-1960. 32-38.
NGUYÊN SA.. Mây bay đi.  (truyện).. HD 2. tháng 5-1960..   40.

NGUYÊN SA.  José buồn.      HD 3; 6-1960.        40-44.
NGUYÊN SA. . Bóng tối  (truyện)...HD 4; 7-1960.  90.
NGUYÊN SA.   Hịch.   (thơ.) HD 4; 7-1960.     .  3.
NGUYÊN SA. Henri Bergson.  HD 5; 8-1960.    2-8
NGUYÊN SA. Bây giờ  (thơ)..  HD 5; 8-1960.    91-02.
NGUYÊN SA. Thử nhìn vào thi ca hiện đại...  HD 7; 10-1960...48-53.


NGUYỆN.    Up mặt (thơ.) .HD 3; 6-1960.    .  45.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vũ Trọng Phụng, nhà văn tả chân bất hủ.  HD 1. tháng 4-1960.  22-27.
NGUYỄN DUY DIỄN.Thơ. Duyên kim cổ, HD 1. tháng 4-1960. .. 72.
NGUYỄN DUY DIỄN. Tình yêu trong thi ca Việt Nam. HD 2. tháng 5-1960..     3.
NGUYỄN DUY DIỄN.     Lưu luyến .(thơ.).  HD 3; 6-1960.     61.

NGUYỄN DUY DIỄN.Mai, một nhân vật khả ái của Khái Hưng.  HD 3; 6-1960.       15-21.
NGUYỄN DUY DIỄN.   Dưới chân Sài gòn. (truyện).HD 4; 7-1960.  . 83.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vai trò của Phong Hóa và Ngày Nay... HD 6; 9-1960.   19-28.
NGUYỄN DUY DIỄN.  Frédéric Mistral. Thi sĩ của đồng quê nội cỏ...HD 5; 8-1960.    31-39.
NGUYỄN DUY DIỄN. Màu thương nhớ  (thơ)..HD 5; 8-1960.    90.
NGUYỄN DUY DIỄN. Quá khóa (truyện).  .  HD 7; 10-1960.95-102.


NGUYỄN DUY DIỄN.   Nguyễn Công Trứ.. HD 8; 11-1960.  43-45.

NGUYỄN DUY DIỄN. Cổ điển..  HD 9; 12-1960.. 1-11.NGUYỄN XUÂN HIẾU. Vai trò Nam Phong tạp chí.  HD 6; 9-1960.   8-19.
NGUYỄN XUÂN HIẾU. Chu Mạnh Trinh. HD 8; 11-1960.  26-34.

NGUYỄN XUÂN HIẾU. .Lãng mạn.HD 9; 12-1960.. 42-47..


NGUYỄN PHỤNG.Đọc Những vì sao lạc của Nhật Tiến..HD 3; 6-1960.     107-108.


NGUYỄN THỨC.  Ban đêm thành phố. (truyện) HD 4; 7-1960.  17.
NGUYỄN THỨC. Tri Tân, Thanh Nghị.  HD 6; 9-1960.      ...28.
 NGUYỄN THỨC. Rabindranath Tagore.  Một ánh sángHD 5; 8-1960.  ... 16-24.
NGUYỄN THỨC.  Họa.        HD 7; 10-1960.  1-12.
NGUYỄN THỨC.  Câu chuyện trên mặt giấy  ..(truyện) .HD 8; 11-1960.  .78.
 NGUYỄN THỨC. Bách khoa.   HD 9; 12-1960. 11-19.PHẠM NĂNG HÓA.   Thao thức. (thơ).    HD 7; 10-1960.93-94.
PHẠM NĂNG HÓA. Trở buồn (thơ)..HD 9; 12-1960. 64.

QUỐC PHONG.. Giai đoạn mới của điện ảnh Việt Nam chưa mở. HD 2. tháng 5-1960..   110-112.


SAO TRÊN RỪNG,     Diệu vợi  (thơ.) .HD 3; 6-1960.    .   46.


SEAN O' FAOLAIN..Trọn (truyện). Hoàng Hải Thủy dịch.HD 2. tháng 5-1960.. /77. 

SĨ MỘC. Tái bản sách. HD 2. tháng 5-1960..  105-1907.
SĨ MỘC.Đọc Ký thác của Bình Nguyên Lộc. HD 2. tháng 5-1960..  108-109.
SĨ MỘC,Văn nghệ có cọc.   HD 3; 6-1960.     105-107.
SĨ MỘC. Anna Karenine, kẻ tình nhân cô độc.  HD 3; 6-1960.     21-25.
SĨ MỘC, Thẹn...HD 4; 7-1960.  117-118.
SĨ MỘC . Giá trị giai đạn trong văn chương. HD 5; 8-1960.  116-118.
SĨ MỘC.Không nên đặt lại vấn đề đoàn kết.  HD 6; 9-1960.   107-108.
SĨ MỘC.   Hiện thực..  HD 9; 12-1960. 19-31.

SONG LINH..     Thức giấc nửa khuya. (truyện). HD 3; 6-1960.     70.
SONG LINH.. Mưa về chiều (truyện) HD 4; 7-1960.    38.
SONG LINH.. Lối đi  (truyện). HD 6; 9-1960.  .96.


SONG LINH.Nắng đổi ngôi . (truyện).  HD 7; 10-1960.54.
SONG LINH .  Thân phận    .(truyện) ..HD 8; 11-1960.   58.TẠ QUANG KHÔI.Mưa bay (truyện).HD 5; 8-1960.  .74.
TẠ QUANG KHÔI.  Tiếng khóc .(truyện) HD 6; 9-1960.    77.
TẠ QUANG KHÔI.       Trên cao ..(truyện) HD 8; 11-1960.  ..88.


TẠ TỴ.  . Ngõ hẹp    (truyện).. HD 1. tháng 4-1960. 49.
TẠ TỴ, Vết thương (truyện). HD 3; 6-1960.     88.
TẠ TỴ,  Màu sắc Sài goòng (truyện)..  HD 4; 7-1960.  32.
TẠ TỴ,   Hình ảnh cuối cùng  (truyện).. HD 5; 8-1960.  67.
TẠ TỴ,   Đêm dài   (truyện)  4 HD 6; 9-1960.  9.
TẠ TỴ,  Đêm cuối của vở kịch  (truyện).  HD 7; 10-1960....   65.

TẠ TỴ.    Chiều khép cửa (thơ) ..HD 8; 11-1960.     56-57.

TẠ TỴ.Tia chớp  ( Truyện)..HD 8; 11-1960.   65.
TẠ TỴ.. Ý nghĩ..(Truyện)..HD 9; 12-1960.  65.TÔ KIỀU NGÂN.  Sắc màu (truyện)  ..HD 3; 6-1960.      53.
TƯỜNG PHONG..    Ký thác.(thơ.) ..HD 3; 6-1960.       46-47.


TƯƠNG NGHI THANH.  Đầu thai. .(thơ.)  HD 6; 9-1960.   75-76.


THÁI KHƯƠNG.Tìm hiểu lịch sử sân khấu.  (Khảo luận) HD 4; 7-1960.     96.
THÁI KHƯƠNG.. Sân khấu....  HD 7; 10-1960.       27.
THÁI KHƯƠNG. . Tượng trưng.  HD 9; 12-1960.  31-42.THÁI THỦY. Tiếng hát buổi chiều mùa xuân Thơ..HD 1. tháng 4-1960. 47.
THÁI THỦY. Đêm Tao Đàn họp mặt đầu xuân. HD 1. tháng 4-1960.110-112.
THÁI THỦY.  Chưa hết (thơ.) .HD 2. tháng 5-1960..   65-66.
THÁI THỦY.    Chuyện đau thầm(thơ.)  HD 3; 6-1960.        59-60.
THÁI THỦY.  Buồn phố rộng. (thơ.)   HD 4; 7-1960.  15-16.
THÁI THỦY. . Gotterdammerung (thơ)..HD 5; 8-1960.  . 108.
THÁI THỦY.   Bài thơ chưa có đoạn kết (thơ.)..  HD 6; 9-1960.   40.THANH NAM. Xuống đường (truyện)..
HD 6; 9-1960.    42.

THANH NAM. Cỏ rừng (truyện). ..HD 1. tháng 4-1960......41.
THANH TÂM TUYỀN.. Buổi sáng chủ nhật .(truyện)  HD 2. tháng 5-1960..   68.
THANH NAM.  Bến đò  (truyện)..   HD 3; 6-1960.       96.
THANH NAM.  Đêm Sài thành phố cũ  (truyện)HD 4; 7-1960.      5
THANH NAM.  Kẻ đồng lõa.  (truyện).HD 5; 8-1960.  . 93.


THUẦN PHONG. Nguyễn Đình Chiểu.   HD 8; 11-1960.     1-13.


THÙY SONG THANH. Bài hát buồn ngón tay.  (thơ)..HD 8; 11-1960.  97.
THÙY SONG THANH. Bài viết bằng mục tím (thơ)-Bài năm chữ (thơ)..HD 9; 12-1960.   97. .


THY LIÊN..Đoạn đường thứ nhất của điện ảnh Việt Nam.HD 1. tháng 4-1960... 108-109.
THY LIÊN.. Tập thơ thứ hai của Thế Viên. HD 2. tháng 5-1960..  .    107.
THY LIÊN. Đi xem chiew61u thử "Bảy Điều Giáo Lệnh"HD 4; 7-1960.  .  116-121.

TRẦN MỘNG CHU.    Trần Tế XươngHD 8; 11-1960.  .   34-43.


TRẦN A ĐÌNH. Nhạc.    HD 7; 10-1960.      27.


TRẦN HẠNH.. Ý kiến về truyện ngắn Gìn vàng giữ ngọc của Doiãn Quốc Sỹ. HD 1. tháng 4-1960.107-108.
TRẦN HẠNH. Chồng con tôi của Duy Lam...  HD 7; 10-1960. 105-106.


TRẦN XUÂN KIÊM..  Góc phố. (thơ.)..  HD 7; 10-1960..94.

TRẦN LINH. Tin tức.  HD 4; 7-1960.    127.


TRẦN THY NHÃ CA. Thơ: Ngày tháng trôi đi- Thanh xuân- Bài NHã ca thứ nhất...HD 1. tháng 4-1960. 40.
TRẦN THY NHÃ CA. Ghé mối sầu.(thơ.).HD 2. tháng 5-1960..  .  67.
TRẦN THY NHÃ CA.       Dọc đường  (thơ.).   HD 3; 6-1960.         61.
TRẦN THY NHà CA... Lời xin (thơ)     HD 5; 8-1960.      .. 91.
TRẦN THY NHà CA.  Bài tháng sáu (thơ.)..  HD 7; 10-1960.64.
TRẦN THY NHà CA. Gọi tên anh- Nhã Ca mùa hạ (Thơ).HD 9; 12-1960..63-64.TRỊNH VIẾT THÀNH.Tìm hiểu vở kịch  Les Justes của Albert CamusHD 1. tháng 4-1960.... 12-22.

TRỊNH VIẾT THÀNH. Emma Bovary, một người đàn bà,  ,HD 3; 6-1960.    31-40.
TRỊNH VIẾT THÀNH. André Gide, người giải phóng. HD 5; 8-1960.      8-16
TRỊNH VIẾT THÀNH. Hiện sinh .HD 9; 12-1960..52-60.TRƯỜNG DUY.  Mây trắng (truyện)  HD 4; 7-1960.       58.
TRƯỜNG SƠN.  Mauriac, nhà luân lý.HD 5; 8-1960.  ... 39-47.


VIÊN LINH  Bài Phượng Liên. (thơ.).HD 2. tháng 5-1960..  .102-103.

VĨNH LỘC.. Đàn chim sẽ trong thành phố. (truyện) HD 2. tháng 5-1960..   .. 57.
VĨNH LỘC  . Cánh hồng.  .(truyện)  . HD 6; 9-1960.  . 55.


VŨ HOÀNG CHƯƠNG. Mộng ngày xưa (thơ.) HD 4; 7-1960.  12-13.

VŨ DẠ KHÚC. Thú tội.(thơ.)  HD 2. tháng 5-1960..  ,..193.

VƯƠNG DƯ.. Đường về của đời người (truyện)..HD 2. tháng 5-1960..  .86.
VƯƠNG DƯ.  Cơn mưa (truyện)..  HD 7; 10-1960.. 72.

VƯƠNG DƯ.   .   Tháng bảy trên cao (truyện) HD 8; 11-1960.  ..73.
VƯƠNG DƯ.  Buổi tối thứ bảy.(Truyện)..HD 9; 12-1960.. 85.


HIỆN ĐẠI TRÌNH BÀY  HIỆN ĐẠI  2..HD 2. tháng 5-1960..      .  1
HIỆN ĐẠI TRÌNH BÀY  HIỆN ĐẠI  4...   HD 4; 7-1960.         . 1
HIỆN ĐẠI NHỮNG TÁC GIẢ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN CHƯƠNG  HD 5; 8-1960.  . 1

HIỆN ĐẠI. VAI TRÒ TẠP CHÍ TRONG VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM . HD 6; 9-1960.     1
HIỆN ĐẠI. VÀI NÉT VỀ NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI.  HD 7; 10-1960.. 1
HIỆN ĐẠI. NHỮNG TRƯỜNG PHÁI TRONG VĂN HỌC PHÁP.  HD 9; 12-1960. ..1