Trước đây tôi có một chút thiện cảm với bà Phạm Chi Lan qua những lần phát biểu liên quan đến những nhu cầu cải tiến nền kinh tế Việt Nam. Lần nay nghe bà cứu vớt Trương Tấn Sang thì ...chán !!

Thỏa thuận Mỹ-Việt mới 'hơn cả mong đợi'

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng thỏa thuận cấp cao Việt - Mỹ vừa đạt được trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, là động lực mới giúp củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực. Trong lúc vẫn đang có các đánh giá khác nhau về quan hệ 'đối tác toàn diện' Mỹ - Việt, bà Phạm Chi Lan, Cựu thành viên Ban cố vấn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, coi đây "là bước tiến bộ đáng mừng trong quan hệ song phương".