HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Sunday, 14 July 2013

LỊCH SỬ QUỐC KỲ QUỐC GIA VIỆT NAM * LỜI NÓI ĐẦU


 NGUYỄN THIÊN THỤ 
 sưu tập

 LỊCH SỬ QUỐC KỲ QUỐC GIA VIỆT NAM,

GIA HỘI © 2013

 

QUỐC KỲ VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU

Chúng ta mất nước từ ngày 30-4-1975, nhưng nhờ sự tranh đấu dũng cảm của nhân dân ta ở hải ngoại, nhất là sự kiên quyết và đầy thông minh, sáng tạo của các chiến sĩ quốc gia mà ta  đã giữ được ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Chiều hướng đổi thay sắp tới của lịch sử sẽ có lợi cho người quốc gia chúng ta đó là khi Cộng sản bị tiêu diệt trong một ngày gần đây.

Hiên nay chúng ta vẫn  phải cương quyết giữ vững ngọn cờ đấu tranh và lý tưởng quốc gia, tự do và dân chủ để tiến đến một cuộc cách mạng nhân bản tiêu diệt cộng sản. Bệnh ung thư thì phải cắt bỏ ung bướu, trước mặt ta là rắn độc, là thú dữ, là bọn gian manh, , ta phải xua đuổi chúng. Ngu dại như bọn GPMN, ngông nghênh như ông Đạo Dừa với chủ trương Mèo chuột sống chung cuối cùng phải bỏ nước mà chạy hoặc bỏ chùa mà về quê nào đâu được sống chung với cọp với beo!
MỤC LỤC

No comments:

Post a Comment