HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Friday, 22 March 2013

VI. MỤC LỤC PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT


PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
THƯ TÍN


 TRẦN HẠNH.. Ý kiến về truyện ngắn Gìn vàng giữ ngọc của Doãn Quốc Sỹ. HD 1. tháng 4-1960.107-108.
THY LIÊN..Đoạn đường thứ nhất của điện ảnh Việt Nam.HD 1. tháng 4-1960... 108-109.
THÁI THỦY. Đêm Tao Đàn họp mặt đầu xuân. HD 1. tháng 4-1960.110-112.
SĨ MỘC. Tái bản sách. HD 2. tháng 5-1960..  105-1907.
THY LIÊN.. Tập thơ thứ hai của Thế ViênHD 2. tháng 5-1960..  .    107.
SĨ MỘC.Đọc Ký thác của Bình Nguyên Lộc. HD 2. tháng 5-1960..  108-109.
LÊ NGHI..Cuộc triển lãm bản sao những thủy mạc Đông Tây.HD 2. tháng 5-1960..   109.
LÊ TRỌNG.. Tài liệu quý.    HD 2. tháng 5-1960..  110.
QUỐC PHONG.. Giai đoạn mới của điện ảnh Việt Nam chưa mở. HD 2. tháng 5-1960..   110-112.

LÝ TỨ..Pasternak đã chết.  HD 3; 6-1960.      104.
SĨ MỘC,Văn nghệ có cọc.   HD 3; 6-1960.     105-107.
NGUYỄN PHỤNG.Đọc Những vì sao lạc của Nhật Tiến..HD 3; 6-1960.     107-108.
HOÀI NGỌC. Mùa Cổ Điển của Quách Tấn... HD 3; 6-1960.    108-111.

SĨ MỘC, Thẹn...HD 4; 7-1960.  117-118.
THY LIÊN. Đi xem chiew61u thử "Bảy Điều Giáo Lệnh"HD 4; 7-1960.  .  116-121.
LÝ TỨ.. Tân xuân tùy bút của Lê Văn Siêu... và những băn khoăn về con người..HD 4; 7-1960.  . 121-127.
TRẦN LINH. Tin tức.  HD 4; 7-1960.    127.
SĨ MỘC . Giá trị giai đạn trong văn chương. HD 5; 8-1960.  116-118.
LÝ TỨ . Trả lời một đồng nghiệp hàng tuần...HD 5; 8-1960.  112.
SĨ MỘC.Không nên đặt lại vấn đề đoàn kết.  HD 6; 9-1960.   107-108.
LÝ TỨ.Triển lãm hội họa Trần Quang Hiếu. 
HD 6; 9-1960.   108-110.
HUYỀN PHỤNG..Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc Sỹ.  HD 7; 10-1960.   ..103-105.
TRẦN HẠNH. Chồng con tôi của Duy Lam...  HD 7; 10-1960. 105-106.
LÊ TRỌNG.L' Aventure est finie pour eux.   của Francis  Brigneau . Gallimard xb. 
  HD 7; 10-1960. 106-108.

LÝ TỨ."L' Avenir du l'homme" của Pierre Telhard de Chardin.HD 7; 10-1960, 106-107.

 HUYỀN PHỤNG.Xét mình . HD 8; 11-1960.     108-110.
KHIÊM ÁI. Triển lãm nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam. HD 8; 11-1960.  110-111.
LÊ TRỌNG.Ý nghĩ nhớ về những phòng tranh tháng 10.HD 8; 11-1960.  . 111-112.

LÊ TỨ.. Triển lãm nghệ thuật thảm của Pháp..HD 9; 12-1960. 105-106.
HUYỀN PHỤNG. Nhìn ra ngoài.HD 9; 12-1960..106-108. 
LÊ TRỌNG.Nhìn sang sân khấu của ngoại quốc .HD 9; 12-1960.106-110. 
LÊ NGHI.Phim cuối cùng của Cocteau..HD 9; 12-1960.110-112.

HIỆN ĐẠI TRÌNH BÀY  HIỆN ĐẠI  2..HD 2. tháng 5-1960..      .  1
HIỆN ĐẠI TRÌNH BÀY  HIỆN ĐẠI  4...   HD 4; 7-1960.         . 1
HIỆN ĐẠI NHỮNG TÁC GIẢ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN CHƯƠNG  HD 5; 8-1960.  . 1

HIỆN ĐẠI. VAI TRÒ TẠP CHÍ TRONG VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM . HD 6; 9-1960.     1
HIỆN ĐẠI. VÀI NÉT VỀ NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI.  HD 7; 10-1960.. 1
HIỆN ĐẠI. NHỮNG TRƯỜNG PHÁI TRONG VĂN HỌC PHÁP.  HD 9; 12-1960. ..1

HUYỀN PHỤNG
HUYỀN PHỤNG..Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc Sỹ.  HD 7; 10-1960.   ..103-105.
HUYỀN PHỤNG.Xét mình . HD 8; 11-1960.     108-110.

HUYỀN PHỤNG. Nhìn ra ngoài.HD 9; 12-1960..106-108.


KHIÊM ÁI. Triển lãm nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam. HD 8; 11-1960.  110-111.


LƯU TRUNG KHẢO. Tinh bạn trong văn chương cổ Việt Nam.  HD 2. tháng 5-1960..         20-26.
LƯU TRUNG KHẢO. Cúc Hoa...HD 3; 6-1960.      25-28.
LƯU TRUNG KHẢO.Bà huyện Thanh Quan có phải hoài Lê không? .HD 4; 7-1960.  109.

LƯU TRUNG KHẢO  .  Pearl Buck... HD 5; 8-1960.  59.
LƯU TRUNG KHẢO .Đông Dương tạp chí.    HD 6; 9-1960.   2-8.


LÝ QUỐC SỈNH.Nhan sắc Oanh Oanh.   HD 3; 6-1960.       7-15

LÝ TỨ..Pasternak đã chết.  HD 3; 6-1960.      104.

LÝ TỨ.. Tân xuân tùy bút của Lê Văn Siêu... và những băn khoăn về con người..HD 4; 7-1960.  . 121-127.
LÝ TỨ . Trả lời một đồng nghiệp hàng tuần...HD 5; 8-1960.  112.
LÝ TỨ.Triển lãm hội họa Trần Quang Hiếu.  HD 6; 9-1960.   108-110. 
LÝ TỨ."L' Avenir du l'homme" của Pierre Telhard de Chardin. HD 7; 10-1960.. 108-109.

LÊ XUÂN KHOA. Hoàng Đạo, nhà văn của thanh niên..HD 1. tháng 4-1960... 7-12.
LÊ XUÂN KHOA.Triết lý nhân sinh trong văn chương Việt Nam.HD 2. tháng 5-1960..  .. 26-30.


LÊ NGHI..Cuộc triển lãm bản sao những thủy mạc Đông Tây.HD 2. tháng 5-1960..   109.

LÊ NGHI.Phim cuối cùng của Cocteau..HD 9; 12-1960.110-112.


LÊ TỨ.. Triển lãm nghệ thuật thảm của Pháp..HD 9; 12-1960. 105-106.
LÊ TRỌNG.. Tài liệu quý.    HD 2. tháng 5-1960..  110.
LÊ TRỌNG.Nhìn sang sân khấu của ngoại quốc .HD 9; 12-1960.106-110.  
LÊ TRỌNG..   L' Aventure est finie pour eux.   của Francis  Brigneau . Gallimard xb. 
  HD 7; 10-1960. 106-108.
LÊ TRỌNG.Ý nghĩ nhớ về những phòng tranh tháng 10.HD 8; 11-1960.  . 111-112.
 
THY LIÊN..Đoạn đường thứ nhất của điện ảnh Việt Nam.HD 1. tháng 4-1960... 108-109.
THY LIÊN.. Tập thơ thứ hai của Thế Viên. HD 2. tháng 5-1960..  .    107.
THY LIÊN. Đi xem chiew61u thử "Bảy Điều Giáo Lệnh"HD 4; 7-1960.  .  116-121.

TRẦN MỘNG CHU.    Trần Tế XươngHD 8; 11-1960.  .   34-43.


TRẦN A ĐÌNH. Nhạc.    HD 7; 10-1960.      27.


TRẦN HẠNH.. Ý kiến về truyện ngắn Gìn vàng giữ ngọc của Doiãn Quốc Sỹ. HD 1. tháng 4-1960.107-108.
TRẦN HẠNH. Chồng con tôi của Duy Lam...  HD 7; 10-1960. 105-106.


TRẦN XUÂN KIÊM..  Góc phố. (thơ.)..  HD 7; 10-1960..94.

TRẦN LINH. Tin tức.  HD 4; 7-1960.    127.

No comments:

Post a Comment