HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Friday, 22 March 2013

III.MỤC LỤC THI CA HIỆN ĐẠI

 


III. THI CA
HIỆN ĐẠI

BANG CƠ. Bài của chị Kim (thơ). HD 9; 12-1960.101-102.

BIÊN THÙY.. Âm hưởng (tr.100)-Sông buồnHD 9; 12-1960.(100-101).
DIÊN NGHỊ.Mùa thu (thơ) HD 9; 12-1960...   61-62.

ĐIỆP DẠ TỨ.. Soi gương (thơ.) .. HD 6; 9-1960.   76.

ĐINH HÙNG.

ĐINH HÙNG.Đơn sơ (thơ.) .HD 2. tháng 5-1960..   46.
ĐINH HÙNG    Gặp nhau lần cuối .(thơ.)..HD 3; 6-1960.    . 57-58.
ĐINH HÙNG Chớp bể mưa nguồn .(thơ.)  HD 4; 7-1960.       11-12.
ĐINH HÙNG . Lời thề trên gối. (Thơ)..HD 5; 8-1960.  107-108.
ĐINH HÙNG .   Tình sử.. .(thơ.) HD 6; 9-1960.   36.
ĐINH HÙNG .Những dòng chữ lạ   (thơ.).  HD 7; 10-1960.. 63.
ĐINH HÙNG . Hờn giận  (thơ)..HD 8; 11-1960.    55-56.
ĐINH HÙNG . Vào thu (thơ).HD 9; 12-1960.. 61.

HOA CÚC HUYỀN          Đêm sao .(thơ.) HD 3; 6-1960.    ..48.

HOANG VU. Mang mang. (thơ.). HD 2. tháng 5-1960..  102.

HOÀNG ANH TUẤN
HOÀNG ANH TUẤN. Một nửa(thơ.)..HD 2. tháng 5-1960..  64-65.
HOÀNG ANH TUẤN. Thơ .Còn lại..HD 1. tháng 4-1960..  73.
HOÀNG ANH TUẤN.  M. (thơ.)..HD 3; 6-1960.     58-59.
HOÀNG ANH TUẤN.      Những mắt trong đêm .(thơ.)..HD 4; 7-1960.  13-15.
HOÀNG ANH TUẤN. Điệu xưa (thơ).  HD 5; 8-1960.  . 66.
HOÀNG ANH TUẤN. Bài ca dao sau này(Thơ)..  HD 6; 9-1960.     39.
HOÀNG ANH TUẤN.(thơ.) HD 6; 9-1960.     39.

MAI SỬ GIƯƠNG. .        Ý nghĩ (thơ.) ..   HD 3; 6-1960.               47-48.

NINH CHỮ..   Cao xa  (thơ.)..  HD 7; 10-1960.93.

NGỌC DŨNG. Những tiếng nói thầm. (thơ.)..HD 2. tháng 5-1960..    66-67.NGUYÊN SA.
NGUYÊN SA. Mở cửa.  HD 1. tháng 4-1960.    1
NGUYÊN SA.Thơ Áo lụa Hà Đông. HD 1HD 1. tháng 4-1960.. tháng 4-1960.71-72.
NGUYÊN SA.  José buồn.      HD 3; 6-1960.        40-44.
NGUYÊN SA.   Hịch.   (thơ.) HD 4; 7-1960.     .  3.
NGUYÊN SA. Bây giờ  (thơ)..  HD 5; 8-1960.    91-02.

NGUYỄN DUY DIỄN
NGUYỄN DUY DIỄN.     Lưu luyến .(thơ.).  HD 3; 6-1960.     61.
NGUYỄN DUY DIỄN. Màu thương nhớ  (thơ)..HD 5; 8-1960.    90.NGUYỆN.    Up mặt (thơ.) .HD 3; 6-1960.    .  45.


PHẠM NĂNG HÓA.   Thao thức. (thơ).    HD 7; 10-1960.93-94.
PHẠM NĂNG HÓA. Trở buồn (thơ)..HD 9; 12-1960. 64.


SAO TRÊN RỪNG,     Diệu vợi  (thơ.) .HD 3; 6-1960.    .   46. 

 TẠ TỴ.
TẠ TỴ.    Chiều khép cửa (thơ) ..HD 8; 11-1960.     56-57.


TƯỜNG PHONG..    Ký thác.(thơ.) ..HD 3; 6-1960.       46-47.

TƯƠNG NGHI THANH.  Đầu thai. .(thơ.)  HD 6; 9-1960.   75-76.

THÁI THỦY.

THÁI THỦY.  Chưa hết (thơ.) .HD 2. tháng 5-1960..   65-66.
THÁI THỦY.    Chuyện đau thầm(thơ.)  HD 3; 6-1960.        59-60.
THÁI THỦY.  Buồn phố rộng. (thơ.)   HD 4; 7-1960.  15-16.
THÁI THỦY. . Gotterdammerung (thơ)..HD 5; 8-1960.  . 108.
THÁI THỦY.   Bài thơ chưa có đoạn kết (thơ.)..  HD 6; 9-1960.   40.


THÙY SONG THANH. Bài hát buồn ngón tay.  (thơ)..HD 8; 11-1960.  97.
THÙY SONG THANH. Bài viết bằng mục tím (thơ)-Bài năm chữ (thơ)..HD 9; 12-1960.   97. .TRẦN THY NHÃ CA. Thơ: Ngày tháng trôi đi- Thanh xuân- Bài NHã ca thứ nhất...HD 1. tháng 4-1960. 40.
TRẦN THY NHÃ CA. Ghé mối sầu.(thơ.).HD 2. tháng 5-1960..  .  67.
TRẦN THY NHÃ CA.       Dọc đường  (thơ.).   HD 3; 6-1960.         61.
TRẦN THY NHà CA... Lời xin (thơ)     HD 5; 8-1960.      .. 91.
TRẦN THY NHà CA.  Bài tháng sáu (thơ.)..  HD 7; 10-1960.64.
TRẦN THY NHà CA. Gọi tên anh- Nhã Ca mùa hạ (Thơ).HD 9; 12-1960..63-64.VIÊN LINH  Bài Phượng Liên. (thơ.).HD 2. tháng 5-1960..  .102-103.

VŨ HOÀNG CHƯƠNG. Mộng ngày xưa (thơ.) HD 4; 7-1960.  12-13.

VŨ DẠ KHÚC. Thú tội.(thơ.)  HD 2. tháng 5-1960..  ,..193.

No comments:

Post a Comment