HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Saturday, 16 March 2013

X. THƯ TÍN . HỘI THẢOTHƯ TÍN . HỘI THẢOMAI THẢO Một vài ý nghĩ gửi bạn đọc   ST 13 ; 10-1957   . 1.


Tạp chí Sáng Tạo số 7 bộ mới tháng 9 năm 1961
Đây là số báo cuối cùng. Hết bảng mục lục của tạp chí Sáng Tạo: 31 + 7 = 38 số

SÁNG TẠO Lời tòa soạn gửi bạn đọc  .ST. số 5. 2. 1957 ; 1.
SÁNG TẠO . Gửi bạn đọc  ST 25; 10. 1958. . 1
 Bộ biên tập Lời nói đầu    
SÁNG TẠO Gửi bạn đọc   ST 28 ; 29- 1 – 2 . 1959. .1
TÁM TÁC GIẢ Bảnn tiếng của tám tác giả Việt Nam   ST. số 12, 9 .1957; 
Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo
Mặc Đỗ – Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền
Trần Thanh Hiệp – Vũ khắc Khoan.
MƯỜI TÁC GIChúng tôi thành lập ban kịch: Đêm Hà Nội . ST. số 23- 8 .1958.1.

TÁM TÁC GIẢ  .Nói chuyện:
NHÌN LẠI VĂN NGHỆ TIỀN CHIẾN Ở VIỆT NAM
Duy Thanh – Mai Thảo – Ngọc Dũng
Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền – Thái Tuấn
Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp  ST.  bộ mới  4 .10 . 1960     . 1.

CHÍN TÁC GIẢ  .Nói chuyện: NGÔN NGỮ MỚI TRONG HỘI HỌA
Duy Thanh – Huỳnh Văn Phẩm – Mai Thảo
Ngọc Dũng – Nguyễn Sỹ Tế – Thái Tuấn
Thanh Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp  ST bộ mới  3 . 9 .1960   . 1.

TÁM TÁC GIẢ . Thảo luận: NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT
Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo
Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền – Trần
Thanh Hiệp – Tô Thùy Yên – Thái Tuấn   ST bộ mới số 1 .7 . 1960. . 1

BẢY TÁC GIẢ . KỶ NIỆM QUÁCH THOẠI
Thanh Tâm Tuyền – Trần Thanh Hiệp
Duy Thanh – Hồ Man – Ngọc Dũng
Lý Hoàng Phong – Mai Thảo    ST.bộ mới , 5- 11-960, . 1.

MƯỜI TÁC GIẢ . NÓI CHUYỆN VỀ THƠ BÂY GIỜ
Cung Trầm Tưởng – Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh
Mai Thảo –Huy Oanh – Nguyễn Sỹ Tế – Thanh
Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp    . 1

Bá cáo của Viện Đại Học Huế . ST.  23; 8 .1958.76;


số 17.
HỌA PHẨM
Thôn nữ: THÁI TUẤN
Chiều ngoài khuôn của: TẠ TỴ
Thiếu nữ: DUY THANH
Ngoại ô: NGỌC DŨNG

Hoàn tất ngày 19-3-2013
Nguyện Thiên Thụ
 


No comments:

Post a Comment