HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Saturday, 16 March 2013

IV. TRUYỆN KÝ. KỊCHTRUYỆN DÀI


1.  DOÃN QUỐC SỸ
Dòng sông định mệnh .   ST 18; 3- 1958.   61
Dòng sông định mệnh  ... ST 19; t4-1958. 44.
Dòng sông định mệnh  ... ST 20;  5-1958;  . 33
Dòng sông định mệnh . . ST 21; 6-1959;  51.


2. DOÃN QUỐC SỸ
Vỡ bờ.. ST bộ mới 2 ; 8-1960 , 41-51.
Vỡ bờ.. ST bộmới 3 ; 9-1960, 49-57.

Vỡ bờ.. ST bộmới 4 ; 10-1960; 49-58.

Vỡ bờ.. ST bộmới 5 ; 11-1960, 39- 55.


  
3. THANH TÂM TUYÊN 
Thềm sương mù . ST bộmới 4 ; 10-1960; 72-92.
Thềm sương mù .  ST bộmới  5 ; 11-1960.59-74.
Thềm sương mù .. ST bộmới 6 ; 12-1960 ; 69- 85.
 Thềm sương mù . ST bộmới 7 ; 9--1961. 81-95.TRUYỆN NGẮN

1. Ánh trăng trên sông .  VĨNH LỘC .. ST 17; 2-1958    . 77.

 Ba chị em   THANH TÂM TUYỀN.    Kịch   ST 17; 2-1958. .   . 49.
Ba người bạn. Vũ Khắc Khoan. ST 2,11-1956, 8-20.
Bài ca của một cuồng sĩ .   THANH TÂM TUYỀN  ST 18; 3- 1958.     .51.
5. Bài thơ trong phố vắng .  DUY THANH    .   ST 25 ; 10-1958.. 48

Bão vũ trụ. DOÃN QUỐC SỸ    ST 27; 12-1958..  33.
Bồng lai  . THÁI TUẤN       .ST mới  5 ; 11-1960. 21
Buổi sáng ngoài bãi biển .THANH TÂM TUYỀN .  ST bộ mới  2; 8 năm 1960.  .18..
Buổi trưa về Thị Nghè .   TRẦN DẠ TỪ    . ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961,. 86.

10. Buồn vàng . DƯƠNG NGHIỄM MẬU .ST bộ mới 7; 9 -1961. 59

Bức tranh . SONG LINH . .ST 30 ; 5-1959. 19.


12.  Cách biệt   . LÔI TAM . ST 13 ; 10-1957 49..
Cái chết của một người. DOÃN QUỐC SỸ.   ST 7; 4-1957, 16-20.\
Cái nhìn. Lý Hoàng Phong. ST 6; 3-1957, 26-32.
15. Cánh đồng xanh. DOÃN QUỐC SỸ   ST  5; 1957, 2-12.
Căn nhà hoang  . DOÃN QUỐC SỸ   .    ST 16; 1 -1958.. 25.
Căn nhà vùng nước mặn .MAI THẢO . ST 17; 2-1958. . . 43..
Câu truyện khiếm đề  NGỌC BÍCH   . ST 27; 12-195872

Cầu thang    DUY THANH.  ST 22 ; 7- 1958   . 25.

20. Con đường  .NGƯỜi SÔNG THƯƠNGST 24;  9-1958.15.

Con mèo hoang   THANH NAM ST 12; 9 -1957  . 42.
Con sông . .LÝ HOÀNG PHONG ST 8; 5 -1957.     17..

Con thuyền giấy . KIÊM MINH.  ST 11; 8-1957   . 48.
Cơn mưa  .LÔI TAM   .  ST 30 ; 5-1959.  .59

25. Cuối đường  .  THANH TÂM TUYỀN   . .ST 25 ; 10-1958. . 65.
Cuốn sách tặng  .TẠ TỴ   .  ST 17; 2-1958     . 172.
Cửa hiệu tạp hoá. MAI THẢO;  ST 7; 4-1957.

Chân dung  .  DUY THANH    . ST  bộ mới 4; 10-1960.  . 21.
Chặp tối  VĨNH LỘC   .  ST bộ mới 7; 9 -1961. . 49 .
30. Chết trong tâm hồn .  NGUYỄN SỸ TẾ   .  ST mới  5 ; 11-1960. .103.
Chị tôi . NGƯỜI SÔNG THƯƠNG .ST 25 ; 10-1958.   2.
Chiếc lá    . DUY THANHST bộ mới 1; 7 -1960;. 26.
Chiếc chiếu hoa cạp điều.  . DOÃN QUỐC SỸ . ST 6; 3-1957, 9-15.

Chiếc xe đạp cũ  . . MAI THẢO ST 19; t4-1958. 67.
35. Chôn sống các tôn thất nhà Lý. Lê Văn Siêu; ST 10; 7-1957; 34-43.
Chờ sáng .  NGUYỄN SỸ TẾ    .    ST 30 ; 5-1959..  15

Chung quanh một tin vặt.   LỮ HỒ.   ST 17; 2-1958 . 157

Chuyến xe lô   NGƯỜI SÔNG THƯƠNG.  ST 11; 8-1957 . 17


Đại học xá  . DOÃN QUỐC SỸ     . ST bộ mới 1; 7 -1960; . 33.
40. Đám cưới  . TÔ THÙY YÊN.   ST 12; 9 -1957.     .13.
Đàn ông    THAO TRƯỜNG .ST 23 ; 8- 1958 4.
Đất quê hương.  Huy Quang. ST 5, xuân 1957;89-92.

Để chúng ta được thấy mặt nhau. TRẦN THANH HIỆP     . ST bộ mới 1; 7 -1960; . 100

Đò dọc . THAO TRƯỜNG. ST 26 ; 11-1958;50.

45. Đoàn người hóa khỉ .DOÃN QUỐC SỸ     . .ST 30 ; 5-1959. 33
Đoàn người hóa khỉ   DOÃN QUỐC SỸ .ST 31; 9-1959;. 72.

Đoàn quân xung phong  DOÃN QUỐC SỸ. .ST 14 ; 11-1957. 25  -
Đoàn quân xung phong II .DOÃN QUỐC SỸ.  ST 15; 12- 1957. 25
Đôi mắt  TRẦN PHONG. ST 27; 12-1958  60
50. Đống rác.  Duy Thanh. ST  5;  Xuân 1957, 43-50.

Đời sống trong biệt thự  .NGUYỄN ĐĂNG ST bộ mới 7; 9 -1961.21


52.  Giấc ngủ    DUY THANH.  ST 17; 2-1958.                    115.
 Giấc ngủ buổi chiều     VĨNH LỘC      ST 18; 3- 1958.       . 10.
 Gìn vàng giữ ngọc.  DOÃN QUỐC SỸ  ST 9 ; 6 -1957.    25.
55 Giòng sông.   HUY OANH  .  ST bộ mới 1; 7 -1960;   .77
 Giữa hai giấc ngủ .  NGUYỄN SỸ TẾ    .ST bộ mới 1; 7 -1960; 107.57. Hà Ô Lôi, tiếng hát giết người  VĂN SIÊU..ST 19; t4-1958.12.

Hai mùa xuân hai cuộc đời LAN ĐÌNH     .ST bộ mới 7; 9 -1961.  . 32

Hai thế kỷ . THAO TRƯỜNG  .ST 16; 1 -1958.. 38.
60. Hoa muộn    .LỮ HỒ ST 28 – 29, 1 – 2  .1959.11

Họp mặt ngày giỗ bạn. MAI THẢO .ST 26 ; 11-1958; 1.

Hồ Thùy Dương .DOÃN QUỐC SỸ .ST 17; 2-1958 . 83
Hồi chuông báo tử .HUY OANH. ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961..41
Hương gió lướt đi   THAO TRƯỜNG    .46
65. Hương nhân loại .  DOÃN QUỐC SỸ    . ST 28 – 29, 1 – 2  .1959.. 30

Isabelle   . THANH TÂM TUYỀN.     ST 13 ; 10-1957    . 25.

Ý nghĩa.TRẦN THANH HIỆP.  ST 25 ; 10-1958.10

68. Kể trong đêm khuya .VÕ PHIẾN    . ST 20;  5-1958;  15.
Kể trong đêm mưa .VÕ PHIẾN    . ST 20;  5-1958;  15.
70. Kinh thành , NGUYỄN SỸ TẾ ST 17; 2-1958. .    5..
Khép cửa.  Duy THanh. ST 3;   12-56; 28-37.
Khoảng lộ trình cũ  .  VĨNH LỘC   . .ST mới  5 ; 11-1960.82.
Khu vườn bên cửa sổ .DOÃN QUỐC SỸ ST 23 ; 8- 1958. 65
Khu vườn bên cửa sổ.  DOÃN QUỐC SỸ .ST 24;  9-1958. 33
75. Khung cửa mở.  Mặc Đỗ.. ST 5 Xuân-1957. 84--88.

Làm quen . THAO TRƯỜNG     .   ST 31; 9-1959; . 13.

Làm thân con gái ; DƯƠNG NGHIỄM MẬU     . ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961.    . 99.

n đèn   .NGUYỄN SỸ TẾ      .   ST bộ mới 3; 9-1960;          . 22.
Lò luyện người .  NGUYÊN SA.ST 10;  7 -1957.    . 7,
80. Lớp gió   . DUY THANH         . ST bộ mới  2; 8 năm 1960.. 81
Lớp học mùa Xuân. NGUYÊN SA.   ST  5;Xuân 1957; 35-42.


Mái đầu những Hà Nội .  NGUYỄN SỸ TẾ.  .ST 25 ; 10-1958. .122.
Mái nhà.    VĨNH LỘC ,   ST 8; 5 -1957   25.

Màu đen . TRẦNNGUYỄN.   ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961.  . 95

85. Mầu mắt người yêu  .  THẾ HOÀI   .ST 27; 12-1958.9.
Mầu và sắc .  THAO TRƯỜNG   . ST  bộ mới 4; 10-1960. .42.

Mây đầu núi  .CAO THIÊN LƯƠNG   .ST 27; 12-1958.51
Miếu âm hồn.  HUY OANH     .ST bộ mới 3; 9-1960;  .58

Một buổi họp mặt   MẶC ĐỖ  ST 14 ;ST 14 ; 11-1957. 11-1957.  . 41

90. Mùa thu lá vàng .VĨINH LỘC .ST 10;  7 -1957.50.
Mùa xuân căn gác đầy người . VƯƠNG TÂN    ..ST 28 – 29, 1 – 2  .1959. 97
Mưa lúc hoàng hôn   VĨNH LỘC  ST 25 ; 10-1958. .. 72
93. Mưa trên thành phố .   HUY OANH   . .ST  3 bộ mới , 10-1960; 59-68.

Nem Hiaba Haltak  Meg. Mặc Đỗ. ST 6; 3-1957; 41-43.
95. Niềm bí ẩn trong cái chết của một thanh niên. TÔ THÙY YÊN   .ST bộ mới 1; 7 -1960;   61.
Niềm bí mật của đời nàng. NGƯỜI SÔNG THƯƠNG..ST 5 Xuân 1957, 74-81.
Nỗi buồn trên đất liềnTHỦY THỦ . ST 26 ; 11-1958; 66.
Nỗi mệt mỏi của kiếp người. SAO TRÊN RỪNG     ..ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961,   . 16

Nửa đêm về sáng. Tạ Tỵ. ST 7; 4/1957; 25-32.

100. Nước mắt     PHẠM NGUYÊN VŨ .       . ST 15; 12- 1957           . 13

Nước trôi về nguồn .HOÀNG BẢO VIỆT      .  .ST 25 ; 10-1958. . 102
Ngàn khơi   SAO TRÊN RỪNG.  ST bộ mới  2; 8 năm 1960. . 75
Ngày cũ . TRẦN THANH HIỆP.    ST 28 – 29, 1 – 2  .1959. .24.
Ngày tháng rời của cửa cuộc đời  .TRẦNNGUYỄN ST 17; 2-1958.  29.
105. Ngoài vườn xuân. PHẠM NGUYÊN Vũ .ST 17; 2-1958  . 127.
Người bạn cũ  .  HÀN SINH    . ST 14 ; 11-1957.     - 13.
Người bỏ quên.NGƯỜI SÔNG THƯƠNG  -ST 8; 5 -1957. 35.
Người con gái trong truyện Liêu trai .NGUYÊN SA  ST 17; 2-1958. .      15.
Người đánh bạc. TÔ THÙY YÊN     .  ST bộ mới 3; 9-1960;   .93
110. Người đóng kịch   THANH NAM . ST 17; 2-1958          .122.
 Người Hà Nội .HUY QUANG.  ST 26 ; 11-1958; 62
Ngoài hàng dậu.  LÝ HOÀNG PHONG  ST 11; 8-1957       . 33.
Người línhdương .  MAI THẢO    .ST  bộ mới 4; 10-1960.. 102.
Người lữ khách trong thành phố chúng ta.NGƯỜI SÔNG THƯƠNG.ST 12; 9 -1957.. 18
115. Người ở đâu   SAO BĂNG .     . ST 30 ; 5-1959.. 7


Người ôm mùa xuân nguyên vẹn . DOÃN QUỐC SỸ .ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961,. 25

Nghĩ thầm .NGUYỄN SỸ TẾ ST 28 – 29, 1 – 2  .1959.17.

118. Nhật ký .TRẦNNGUYỄN       .    ST 31; 9-1959;. 35.
Nhớ biển  .NGƯỜI SÔNG THƯƠNG.  ST 17; 2-1958 .     . 69.
120. Những bài thơ của tháng chạp đau buồn ..  LỮ HỒ    .ST 18; 3- 1958. 46.
Những cái đích phóng về trước mặt  .   MAI THẢO   . ST bộ mới 3; 9-1960;. 100
Những chiều mưa . VĨNH LỘC   .ST 27; 12-1958 58.
Những giờ cuối cùng của Thoại . LÝ HOÀNG PHONG   ST 18; 3- 1958.               17.
Những hạt ba dăng của Niêm  .MAI TRUNG TĨNH      .ST 28 – 29, 1 – 2  .1959. . 71.
125. Những lá thư Hà Nội     .ST 25 ; 10-1958. .82
Những ngày tháng mới  MAI THẢO. ST 28 – 29, 1 – 2  .1959.122
Những ngày ở biển .  TRƯỜNG DUY   .  ST bộ mới 7; 9 -1961. . 102.
Những ngày xuân hoang vu .    SAO TRÊN RỪNG   . ST bộ mới 7; 9 -1961.  . 70.
Những ngón tay bắt được của trời. MAI THẢO ST 3 ; 12/ -1956.  7-15..

130. Những người đã chết đều có thực  . THANH TÂM TUYỀN .ST 24;  9-1958.1;

Những người đi trong tình cờ   TRẦN THANH HIỆP ST 14 ; 11-1957. - 17

Những vị sao thứ nhất . MAI THẢO ST 9 ; 6 -1957.       .15.
133. Những viên sỏi     TẠ TỴ    ST 18; 3- 1958. . 33.


Phía mặt trời mọc. LÔI TAM .  .ST 19; t4-1958.. 33.
135. Phố Hàng Khay .   TÔ KIỀU NGÂN    .. ST 25 ; 10-1958. .62.

Quán cháo lú. Lê Văn Siêu.  ST 1;10/1956; 15-18.
Quê hương trong trí nhớ  MAI THẢOST 25 ; 10-1958.. 19
Quyên  . THANH NAM     . ST 25 ; 10-1958. . . 56
Quyển sách   NGƯỜI SÔNG THƯƠNG  ST 23 ; 8- 1958.20.


140. Riêng tư .  THAO TRƯƠNG   .  ST 30 ; 5-1959.. 70

Rươu , chưa đủ .   DƯƠNG NGHIỄM MẬU  . .ST 28 – 29, 1 – 2  .1959. 109

Sách ước   DOÃN QUỐC SỸ . ST 22 ; 7- 1958' 52..
Sàigòn, ngày …TÔ THÙY YÊNST 17; 2-1958165
Sau mười năm   HUY QUANG. .ST 17; 2-1958 . 139
145. Sau tám tháng im lặng . MAI THẢO    . .ST bộ mới 1; 7 -1960; 87

Sợi giây .DUY THANH  .ST 26 ; 11-1958;. 25

Sớm mai   . THANH TÂM TUYỀN ST 11; 8-1957 46.
148. Sự tầm thường cần thiết ngày khai trường. Thanh Tâm Tuyền. ST 2; 11/1956;35-37.

Tật nguyền  CUNG TRẦM TƯỞNG    . ST mới  5 ; 11-1960.  . 80
150. Tiền kiếp. DOÃN QUỐC SỸ   . ST 25 ; 10-1958.  .33.
Tiếng động dưới cỏ  .   PHẠM NGUYÊN VŨ  . .ST 25 ; 10-1958. . 90
Tiếng động trên da thú .DƯƠNG NGHIỄM MẬU        ST bộ mới  2; 8 năm 1960.  . 90

Tiếng nói   . DƯƠNG NGHIỄM MẬU     .ST 31; 9-1959;. 41.

Tinh cầu .    THẠCH CHƯƠNG   .  ST  bộ mới 4; 10-1960.. 23
155. Tình ca  . LÝ HOÀNG PHONG.   ST 17; 2-1958..150.

Tôi cúi đầu đi đêm nay  LÔI TAM.. ST 21; 6-1959 , 18.

Tuổi trẻ. TRẦN THANH HIỆP .  ST 17; 2-1958. .   . . 36

Tuổi trẻ TRƯỜNG DZI   ST 25 ; 10-1958.26

Tư .   THANH TÂM TUYỀN .ST 23 ; 8- 1958 33.

160. Thằng Khởi .DUY THANH ST 21; 6-1959; 38.
Thế giới Quách Thoại.TRẦN THANH HIỆP.  .ST 26 ; 11-1958; 9
Thềm sương mù  .THANH TÂM TUYỀN . ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961,  .  69..
Thu trên đất Lào.  Tạ Tỵ. ST 4; 1/1957;  49-51.
Thủ đô   .TÔ THÙY YÊN.   ST 25 ; 10-1958. ..53..

165. Thư quê hương  .TÔ KIỀU NGÂN. ST 17; 2-1958   .143

Thương nhau thì về  .  LAN ĐÌNH . ST 28 – 29, 1 – 2  .1959..  49

167. Trang  . NGUYÊN SA . ST 22 ; 7- 1958.. 8.
Trang.. VĨNH LỘC.  ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961.. 88.
Trạng Quỳnh đi sứ .DOÃN QUỐC SỸ ST 10;  7 -1957.   .  25
170Trăng đốm đèn   .THẠCH TRÂN.  ST 20;  5-1958; 67.
Trăng sao  .DOÃN QUỐC SỸ.   ST 12; 9 -1957..       . 25
Trong vườn địa đàng   .TÔ THÙY YÊN . ST 20;  5-1958;58.
Trước ngàyn đường .MAI TRUNG TĨNH      . ST 25 ; 10-1958. .110


174. Vẻ buồn của tình yêu – Và hội họa  TÔ THÙY YÊN. .ST 25 ; 10-1958. . 100.

Về cái chết của một người bạn . VƯƠNG TÂN        .ST 25 ; 10-1958. 43.
 Về chuyến viễn du bí mật cuối cùng.  MAI THẢO      . ST bộ mới  2; 8 năm 1960.   .  52

Về một ánh nắng . TÔ KIỀU NGÂN .ST 8; 5 -1957.  50.

Về trường hợp một đôi môi .KIÊM MINH .  ST 17; 2-1958        . 64

Xác chết ;THAO TRƯỜNG .ST 28 – 29, 1 – 2  .1959. 92No comments:

Post a Comment