HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Friday, 22 March 2013

V. MỤC LỤC BIÊN KHẢO HIỆN ĐẠI 


BÀNG BÁ LÂN. Nguyễn Khuyến.HD 8; 11-1960.   13-26.

ĐINH HÙNG. Ý niệm siêu hình trong văn học. HD 2. tháng 5-1960..     34-39.
ĐINH HÙNG.Tôn Thọ Tường -Phan Văn Trị..HD 8; 11-1960.  .45-54.

HOÀNG ANH TUẤN.Điện ảnh.  HD 7; 10-1960.12-17
 HOÀNG ANH TUẤN.Mầu chinh chiến trong thơ Việt.HD 2. tháng 5-1960..  ..30-34.

HOÀNG HẢI THỦY.William  Faulkner.       HD 5; 8-1960.  47-   59.
HOÀNG HẢI THỦY.. Siêu thực.HD 9; 12-1960.  47-52.

HOÀNG HẢI THỦY.  Ba nàng Constance  Chatterley.. HD 3; 6-1960.      28-31.


LỮ HỒ.  Hoa trong một hồn thơ.HD 2. tháng 5-1960..    12-20.
LÊ XUÂN KHOA. Hoàng Đạo, nhà văn của thanh niên..HD 1. tháng 4-1960... 7-12.
LÊ XUÂN KHOA.Triết lý nhân sinh trong văn chương Việt Nam.HD 2. tháng 5-1960..  .. 26-30.
LỮ HỒ.  Hoa trong một hồn thơ.HD 2. tháng 5-1960..    12-20.


LƯU TRUNG KHẢO. Tinh bạn trong văn chương cổ Việt Nam.  HD 2. tháng 5-1960..         20-26.
LƯU TRUNG KHẢO. Cúc Hoa...HD 3; 6-1960.      25-28.
LƯU TRUNG KHẢO.Bà huyện Thanh Quan có phải hoài Lê không? .HD 4; 7-1960.  109.

LƯU TRUNG KHẢO  .  Pearl Buck... HD 5; 8-1960.  59.
LƯU TRUNG KHẢO .Đông Dương tạp chí.    HD 6; 9-1960.   2-8.


LÝ QUỐC SỈNH.Nhan sắc Oanh Oanh.   HD 3; 6-1960.       7-15

LÝ TỨ..Pasternak đã chết.  HD 3; 6-1960.      104.

LÝ TỨ.. Tân xuân tùy bút của Lê Văn Siêu... và những băn khoăn về con người..HD 4; 7-1960.  . 121-127.
LÝ TỨ . Trả lời một đồng nghiệp hàng tuần...HD 5; 8-1960.  112.
LÝ TỨ.Triển lãm hội họa Trần Quang Hiếu.  HD 6; 9-1960.   108-110. 
LÝ TỨ."L' Avenir du l'homme" của Pierre Telhard de Chardin. HD 7; 10-1960.. 108-109.MAI SỬ GIƯƠNG. .        Ý nghĩ (thơ.) ..   HD 3; 6-1960.               47-48.

MAI THẢO. (truyện)..Những người ở khách sạn...HD 1. tháng 4-1960. 97.
MAI THẢO. Luân. (truyện)..HD 2. tháng 5-1960..  92.


MẶC THU.   Cái  giường (truyện)...HD 3; 6-1960.     49.
MẶC THU. Cô Ba (truyện)  HD 4; 7-1960.      54.


MẶC ĐỖ. (truyện)..Con muỗi....HD 1. tháng 4-1960.  84.
MẶC ĐỖ. . Con mắt còn có đuôi. (truyện).HD 2. tháng 5-1960..    49
MẶC ĐỖ. Lolita, Iseult thời bác sĩ Kinsey,   HD 3; 6-1960.      1-7.

MẠC ĐỖ..    Sầu riêng  (truyện). HD 4; 7-1960.    65.
MẠC ĐỖ..Albert Camus và đạo sống.  HD 5; 8-1960.        . 16-24.
MẶC ĐỖ. Bốn người không ngủ  (truyện)  . HD 6; 9-1960.  .  84.

NINH CHỮ..   Cao xa  (thơ.)..  HD 7; 10-1960.93.


NGỌC DŨNG. Những tiếng nói thầm. (thơ.)..HD 2. tháng 5-1960..    66-67.

NGHIÊM HOÀI. Ngoài tầm tay. .(Truyện)..HD 9; 12-1960...93.


NGUYÊN SA. Mở cửa.  HD 1. tháng 4-1960.    1
NGUYÊN SA.Thơ Áo lụa Hà Đông. HD 1HD 1. tháng 4-1960.. tháng 4-1960.71-72.
NGUYÊN SA.Phan Huy VỊnh, phù thủy aq6m thanh..HD 1. tháng 4-1960. 32-38.
NGUYÊN SA.. Mây bay đi.  (truyện).. HD 2. tháng 5-1960..   40.

NGUYÊN SA.  José buồn.      HD 3; 6-1960.        40-44.
NGUYÊN SA. . Bóng tối  (truyện)...HD 4; 7-1960.  90.
NGUYÊN SA.   Hịch.   (thơ.) HD 4; 7-1960.     .  3.
NGUYÊN SA. Henri Bergson.  HD 5; 8-1960.    2-8
NGUYÊN SA. Bây giờ  (thơ)..  HD 5; 8-1960.    91-02.
NGUYÊN SA. Thử nhìn vào thi ca hiện đại...  HD 7; 10-1960...48-53.


NGUYỆN.    Up mặt (thơ.) .HD 3; 6-1960.    .  45.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vũ Trọng Phụng, nhà văn tả chân bất hủ.  HD 1. tháng 4-1960.  22-27.
NGUYỄN DUY DIỄN.Thơ. Duyên kim cổ, HD 1. tháng 4-1960. .. 72.
NGUYỄN DUY DIỄN. Tình yêu trong thi ca Việt Nam. HD 2. tháng 5-1960..     3.
NGUYỄN DUY DIỄN.     Lưu luyến .(thơ.).  HD 3; 6-1960.     61.

NGUYỄN DUY DIỄN.Mai, một nhân vật khả ái của Khái Hưng.  HD 3; 6-1960.       15-21.
NGUYỄN DUY DIỄN.   Dưới chân Sài gòn. (truyện).HD 4; 7-1960.  . 83.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vai trò của Phong Hóa và Ngày Nay... HD 6; 9-1960.   19-28.
NGUYỄN DUY DIỄN.  Frédéric Mistral. Thi sĩ của đồng quê nội cỏ...HD 5; 8-1960.    31-39.
NGUYỄN DUY DIỄN. Màu thương nhớ  (thơ)..HD 5; 8-1960.    90.
NGUYỄN DUY DIỄN. Quá khóa (truyện).  .  HD 7; 10-1960.95-102.


NGUYỄN DUY DIỄN.   Nguyễn Công Trứ.. HD 8; 11-1960.  43-45.

NGUYỄN DUY DIỄN. Cổ điển..  HD 9; 12-1960.. 1-11.NGUYỄN XUÂN HIẾU. Vai trò Nam Phong tạp chí.  HD 6; 9-1960.   8-19.
NGUYỄN XUÂN HIẾU. Chu Mạnh Trinh. HD 8; 11-1960.  26-34.

NGUYỄN XUÂN HIẾU. .Lãng mạn.HD 9; 12-1960.. 42-47..


NGUYỄN PHỤNG.Đọc Những vì sao lạc của Nhật Tiến..HD 3; 6-1960.     107-108.


NGUYỄN THỨC.  Ban đêm thành phố. (truyện) HD 4; 7-1960.  17.
NGUYỄN THỨC. Tri Tân, Thanh Nghị.  HD 6; 9-1960.      ...28.
 NGUYỄN THỨC. Rabindranath Tagore.  Một ánh sángHD 5; 8-1960.  ... 16-24.
NGUYỄN THỨC.  Họa.        HD 7; 10-1960.  1-12.
NGUYỄN THỨC.  Câu chuyện trên mặt giấy  ..(truyện) .HD 8; 11-1960.  .78.
 NGUYỄN THỨC. Bách khoa.   HD 9; 12-1960. 11-19.THUẦN PHONG. Nguyễn Đình Chiểu.   HD 8; 11-1960.     1-13.


TRỊNH VIẾT THÀNH.Tìm hiểu vở kịch  Les Justes của Albert CamusHD 1. tháng 4-1960.... 12-22.

TRỊNH VIẾT THÀNH. Emma Bovary, một người đàn bà,  ,HD 3; 6-1960.    31-40.
TRỊNH VIẾT THÀNH. André Gide, người giải phóng. HD 5; 8-1960.      8-16
TRỊNH VIẾT THÀNH. Hiện sinh .HD 9; 12-1960..52-60.
No comments:

Post a Comment