HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Friday, 22 March 2013

IV. MỤC LỤC TRUYỆN KÝ-KỊCH HIỆN ĐẠI

ALBERTO MOVARIA.(truyện).Người lên mặt trận. Hoàng Hải Thủy dịch. HD 1. tháng 4-1960.75.
ALBÉRES.Văn (Sĩ MỘc dịch)...  HD 7; 10-1960.. 39-40.
 ANTOINE DE St. EXUPERY. Bước đường cùng (TRẦN A ĐÌNH dịch).. HD 9; 12-1960.71.


BÌNH NGUYÊN LỘC.
BÌNH NGUYÊN LỘC. Quà đêm trên rạch Tàu hủ  (Tuỳ bút)..HD 4; 7-1960.  . 28
BÌNH NGUYÊN LỘC. Ho lao muôn năm (Tuỳ bút).. HD 6; 9-1960.   91.
DOÃN QUỐC SỸ.  Con chuột chù. (truyện) HD 3; 6-1960.     ..80.

DUY THANH.Ngưỡng cửa  .(truyện)..HD 1. tháng 4-1960.. 63.
ĐINH HÙNG..  Tìm về kỷ niệm...HD 1. tháng 4-1960.27-32.

GRAHAM GREENE. Phượng  (truyện).HD 4; 7-1960.  . 72.

HOÀI CỬU HƯƠNG. Xa cách (truyện)... HD 5; 8-1960.  100.

HOÀNG ANH TUẤN
HOÀNG ANH TUẤN. Thư Paris (tùy bút)...HD 1. tháng 4-1960..  59.

 HOÀNG ANH TUẤN.  Cái tát (truyện) HD 3; 6-1960.    .. 62.
 HOÀNG ANH TUẤN . Vũ Quán (truyện).HD 4; 7-1960.  .. 77.
HOÀNG ANH TUẤN .      Mai và Oanh (truyện)..HD 5; 8-1960.  .84.
HOÀNG ANH TUẤN. Ly nước lọc.  Kịch..  HD 7; 10-1960.81.
HOÀNG ANH TUẤN. Trước tử thi (Kịch)HD 8; 11-1960.  98.
HOÀNG ANH TUẤN. Những người giả dối..(kịch)..HD 9; 12-1960..77.
HOÀNG HẢI THỦY.
HUY QUANG  . Một đêm vui. (truyện).. HD 4; 7-1960.  47.


MAI THẢO. (truyện)..Những người ở khách sạn...HD 1. tháng 4-1960. 97.
MAI THẢO. Luân. (truyện)..HD 2. tháng 5-1960..  92.


MẶC THU.   Cái  giường (truyện)...HD 3; 6-1960.     49.
MẶC THU. Cô Ba (truyện)  HD 4; 7-1960.      54.


MẶC ĐỖ. (truyện)..Con muỗi....HD 1. tháng 4-1960.  84.
MẶC ĐỖ. . Con mắt còn có đuôi. (truyện).HD 2. tháng 5-1960..    49
MẶC ĐỖ. Lolita, Iseult thời bác sĩ Kinsey,   HD 3; 6-1960.      1-7.

MẠC ĐỖ..    Sầu riêng  (truyện). HD 4; 7-1960.    65.
MẠC ĐỖ..Albert Camus và đạo sống.  HD 5; 8-1960.        . 16-24.
MẶC ĐỖ. Bốn người không ngủ  (truyện)  . HD 6; 9-1960.  .  84.
NGUYÊN SA.Phan Huy VỊnh, phù thủy âm thanh..HD 1. tháng 4-1960. 32-38.
NGUYÊN SA.. Mây bay đi.  (truyện).. HD 2. tháng 5-1960..   40.
NGUYÊN SA. . Bóng tối  (truyện)...HD 4; 7-1960.  90.
NGUYÊN SA. Henri Bergson.  HD 5; 8-1960.    2-8

NGUYÊN SA. Thử nhìn vào thi ca hiện đại...  HD 7; 10-1960...48-53.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vũ Trọng Phụng, nhà văn tả chân bất hủ.  HD 1. tháng 4-1960.  22-27.
NGUYỄN DUY DIỄN.Thơ. Duyên kim cổ, HD 1. tháng 4-1960. .. 72.
NGUYỄN DUY DIỄN. Tình yêu trong thi ca Việt Nam. HD 2. tháng 5-1960..     3.NGUYỄN DUY DIỄN.Mai, một nhân vật khả ái của Khái Hưng.  HD 3; 6-1960.       15-21.
NGUYỄN DUY DIỄN.   Dưới chân Sài gòn. (truyện).HD 4; 7-1960.  . 83.

NGUYỄN DUY DIỄN.. Vai trò của Phong Hóa và Ngày Nay... HD 6; 9-1960.   19-28.
NGUYỄN DUY DIỄN.  Frédéric Mistral. Thi sĩ của đồng quê nội cỏ...HD 5; 8-1960.    31-39.

NGUYỄN DUY DIỄN. Quá khóa (truyện).  .  HD 7; 10-1960.95-102.


NGUYỄN DUY DIỄN.   Nguyễn Công Trứ.. HD 8; 11-1960.  43-45.

NGUYỄN DUY DIỄN. Cổ điển..  HD 9; 12-1960.. 1-11.
QUỐC PHONG.. Giai đoạn mới của điện ảnh Việt Nam chưa mở. HD 2. tháng 5-1960..   110-112.

NGUYỄN XUÂN HIẾU. Vai trò Nam Phong tạp chí.  HD 6; 9-1960.   8-19.
NGUYỄN XUÂN HIẾU. Chu Mạnh Trinh. HD 8; 11-1960.  26-34.

NGUYỄN XUÂN HIẾU. .Lãng mạn.HD 9; 12-1960.. 42-47..


NGUYỄN PHỤNG.Đọc Những vì sao lạc của Nhật Tiến..HD 3; 6-1960.     107-108.
NGHIÊM HOÀI. Ngoài tầm tay. .(Truyện)..HD 9; 12-1960...93.


NGUYỄN THỨC.  Ban đêm thành phố. (truyện) HD 4; 7-1960.  17.
NGUYỄN THỨC. Tri Tân, Thanh Nghị.  HD 6; 9-1960.      ...28.
 NGUYỄN THỨC. Rabindranath Tagore.  Một ánh sángHD 5; 8-1960.  ... 16-24.
NGUYỄN THỨC.  Họa.        HD 7; 10-1960.  1-12.
NGUYỄN THỨC.  Câu chuyện trên mặt giấy  ..(truyện) .HD 8; 11-1960.  .78.
 NGUYỄN THỨC. Bách khoa.   HD 9; 12-1960. 11-19.

SEAN O' FAOLAIN..Trọn (truyện). Hoàng Hải Thủy dịch.HD 2. tháng 5-1960.. /77.

SĨ MỘC. Tái bản sách. HD 2. tháng 5-1960..  105-1907.
SĨ MỘC.Đọc Ký thác của Bình Nguyên Lộc. HD 2. tháng 5-1960..  108-109.
SĨ MỘC,Văn nghệ có cọc.   HD 3; 6-1960.     105-107.
SĨ MỘC. Anna Karenine, kẻ tình nhân cô độc.  HD 3; 6-1960.     21-25.
SĨ MỘC, Thẹn...HD 4; 7-1960.  117-118.
SĨ MỘC . Giá trị giai đạn trong văn chương. HD 5; 8-1960.  116-118.
SĨ MỘC.Không nên đặt lại vấn đề đoàn kết.  HD 6; 9-1960.   107-108.
SĨ MỘC.   Hiện thực..  HD 9; 12-1960. 19-31.

SONG LINH..     Thức giấc nửa khuya. (truyện). HD 3; 6-1960.     70.
SONG LINH.. Mưa về chiều (truyện) HD 4; 7-1960.    38.
SONG LINH.. Lối đi  (truyện). HD 6; 9-1960.  .96.


SONG LINH.Nắng đổi ngôi . (truyện).  HD 7; 10-1960.54.
SONG LINH .  Thân phận    .(truyện) ..HD 8; 11-1960.   58.TẠ QUANG KHÔI.Mưa bay (truyện).HD 5; 8-1960.  .74.
TẠ QUANG KHÔI.  Tiếng khóc .(truyện) HD 6; 9-1960.    77.
TẠ QUANG KHÔI.       Trên cao ..(truyện) HD 8; 11-1960.  ..88.


TẠ TỴ.  . Ngõ hẹp    (truyện).. HD 1. tháng 4-1960. 49.
TẠ TỴ, Vết thương (truyện). HD 3; 6-1960.     88.
TẠ TỴ,  Màu sắc Sài goòng (truyện)..  HD 4; 7-1960.  32.
TẠ TỴ,   Hình ảnh cuối cùng  (truyện).. HD 5; 8-1960.  67.
TẠ TỴ,   Đêm dài   (truyện)  4 HD 6; 9-1960.  9.
TẠ TỴ,  Đêm cuối của vở kịch  (truyện).  HD 7; 10-1960....   65.
TẠ TỴ.Tia chớp  ( Truyện)..HD 8; 11-1960.   65.
TẠ TỴ.. Ý nghĩ..(Truyện)..HD 9; 12-1960.  65.TÔ KIỀU NGÂN.  Sắc màu (truyện)  ..HD 3; 6-1960.      53.
THÁI KHƯƠNG.Tìm hiểu lịch sử sân khấu.  (Khảo luận) HD 4; 7-1960.     96.
THÁI KHƯƠNG.. Sân khấu....  HD 7; 10-1960.       27.
THÁI KHƯƠNG. . Tượng trưng.  HD 9; 12-1960.  31-42.THÁI THỦY. Tiếng hát buổi chiều mùa xuân Thơ..HD 1. tháng 4-1960. 47.
THÁI THỦY. Đêm Tao Đàn họp mặt đầu xuân. HD 1. tháng 4-1960.110-112.
THANH NAM. Xuống đường (truyện).. HD 6; 9-1960.    42.

THANH NAM. Cỏ rừng (truyện). ..HD 1. tháng 4-1960......41.
THANH TÂM TUYỀN.. Buổi sáng chủ nhật .(truyện)  HD 2. tháng 5-1960..   68.
THANH NAM.  Bến đò  (truyện)..   HD 3; 6-1960.       96.
THANH NAM.  Đêm Sài thành phố cũ  (truyện)HD 4; 7-1960.      5
THANH NAM.  Kẻ đồng lõa.  (truyện).HD 5; 8-1960.  . 93.

TRƯỜNG DUY.  Mây trắng (truyện)  HD 4; 7-1960.       58.
TRƯỜNG SƠN.  Mauriac, nhà luân lý.HD 5; 8-1960.  ... 39-47.

VĨNH LỘC.. Đàn chim sẽ trong thành phố. (truyện) HD 2. tháng 5-1960..   .. 57.
VĨNH LỘC  . Cánh hồng.  .(truyện)  . HD 6; 9-1960.  . 55.

VƯƠNG DƯ.. Đường về của đời người (truyện)..HD 2. tháng 5-1960..  .86.
VƯƠNG DƯ.  Cơn mưa (truyện)..  HD 7; 10-1960.. 72.

VƯƠNG DƯ.   .   Tháng bảy trên cao (truyện) HD 8; 11-1960.  ..73.
VƯƠNG DƯ.  Buổi tối thứ bảy.(Truyện)..HD 9; 12-1960.. 85.

No comments:

Post a Comment