HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Thursday, 27 March 2014

NGUYỄN THIÊN THỤ * ĐỊA ĐÀNG TẠI VIỆT NAM,

 


LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, nhiều tài liệu trong và ngoài nước viết về văn hóa Việt Nam. Trước đây, tôi cũng  một vài bài sơ lược về văn hóa cổ thời. Nay xin bổ túc cho đầy đủ hơn. Bài này chỉ viết về văn hóa Việt Nam từ tiền sử cho đến thế kỷ XV.  Sẽ nghiên cứu tiếp về văn hóa Viêt Nam hiện đại. Trong tập này, tôi  trình bày sơ lược các cuộc nghiên cứu của các học  giả Âu Mỹ, và thêm vào đó những công trình của tiền nhân ta.
Tôi trình bày bằng Việt ngữ và Anh ngữ để bạn đọc bốn phương có thêm tài liệu cho việc nghiên cứu văn hóa loài người, đặc biệt là văn hóa Việt Nam.
Quyển sách này gồm ba phần:
-Phần Anh ngữ
-Phần Việt ngữ
-Phần Phụ lục. Phần này gồm bài viết của các học giả Việt nam và ngoại quốc. Rất tiếc là không có địa chỉ để xin phép các tác giả, xin chư vị rộng lòng tha thứ.
Xin cảm ơn các tác giả và độc giả.
Canada cuối mùa tuyết năm 2014
Nguyễn Thiên Thụ.No comments:

Post a Comment