HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Sunday, 18 December 2016

XI. THI CA I

XI. THI CA I

Đây là bộ Môn THI CA, chúng tôi cũng ghi những  BÀI CA, BẢN NHẠC
THƠ BÙI THI THÀNH 218
THƠ VỀ HUẾ 218
THƠ XƯỚNG HỌA 218
THƠ SONG NGỮ 216
CA DAO MỚI 214
THƠ SONG NGỮ 214
THƠ TRẦN VĂN LƯƠNG214
THƠ THANH THANH 213
THƠ Ý NGA 212
THƠ Ý NGA 211
THƠ Ý NGA 211
THƠ Ý NGA 210
THƠ SONG NGỮ 209
THƠ GỬI VỀ HUẾ209
 THƠ 208
 HỮU LOAN * MÀU TÍM HOA SIM 208
 THƠ VALENTINE208
 THƠ SƠN TRUNG 206
 THƠ XƯỚNG HỌA ĐẦU XUÂN 205 
NGUYỄN THIÊN-THỤ * NHỮNG BÀI THƠ XUÂN CỔ ĐIỂN205
HÁT XOAN.  204
THƠ NHẠC.   204
THƠ.   201
THƠ VƯƠNG TÂN201
THƠ NGUYỄN KHÔI & TRẦN MẠNH HẢO200
 THƠ SONG NGỮ200.
 THƠ GIÁNG SINH VÀ XUÂN200
THƠ VƯƠNG TÂN200
ĐỔ THÔNG MINH * THƯ ĐÔNG KINH200
 HÁT TRỐNG QUÂN  199
THƠ SONG NGỮ   198
THƠ197
NGUYỄN KHÔI * THƠ197
 THƠ MINH NGHIÊU. 195
 THƠ SƠN TRUNG195
THƠ NHẠc. 194
 ĐÀO THÁI SƠN * THƠ ĐƯỜNg 195
 THƠ SƠN TRUNG194
 HẢI ĐÀ * ĐƯỜNG THI .194
 NGUYỄN KHÔI * Ý THO8. 193
 THƠ SONG NGỮ191
 THƠ SONG NGỮ190
 THƠ HÀ SĨ PHU.189
THƠ SƠN TRUNG
THƠ NHẠC NGHIÊU MINH.189
 THƠ QUẢNG THUẬN188
 THI CA VỀ CHA ME. 188
THANH THANH * THƠ SONG NGỮ
THI CA. 188
 THƠ SƠN TRUNG. 187
THI CA 187
 THI CA186
 THI CA186
 THƠ TRÀO PHÚNG. 186
 THƠ183
 THI CA.182
THƠ TRÀO LỘNG.182
 THƠ SONG NGỮ182
 THƠ LÊ ĐẠT.182
TÌNH PHỤ TỬ
THƠ TRẦN HỒNG CHÂU.182
CÔNG ƠN CHA182
 THƠ NHẠC TRÀO LỘNG181
 THƠ TRÀO PHÚNG HIỆN ĐẠI. 179
 THƠ MỪNG PHẬT ĐẢN179
 THƠ SONG NGỮ178
 THƠ VỀ MẸ 178
THƠ 177
THƠ SONG NGỮ177
KHEN NGỢI NƯỚC LÀO177
TRUYỆN THƠ SƠN TRUNG177
 THƠ THANH THANH 176
 KHUYẾT DANH * THƠ TRÀO PHÚNG176
 THƠ. 175
THƠ TÙ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ. 175
 THƠ VÔ DANH  . 175
 NGUYỄN KHÔI * LUẬN VỀ THƠ175
THƠ NHẠC MINH NGHIÊU175
THƠ Ý NGA. 175
 THƠ NGUYỄN KHÔI. 174
THI SĨ HỮU LOAN174
THƠ Ý NGA * THỦ ĐÔ HÀ NỘI. 174
THƠ KHUYẾT DANH173
THƠ LAN CAO173
THƠ BÙI CHÍ VINH173
THƠ SƠN TRUNG173
 THƠ Ý NGA172
 THƠ NGUYỄN KHÔI172
 NGUYỄN KHÔI * LUẬN VỀ THƠ171
 THƠ SONG NGỮ * THƠ THANH THANH171
 THƠ VALENTINE171
 VOA * CỔ NHẠC171
 THƠ NGUYỄN KHÔI.  170
THƠ THANH THANH., 169 
THƠ NGUYỄN KHÔI.   169 
THƠ MINH NGHIÊU.   169 
THƠ Ý NGA.  169 
 THƠ NGHIÊU MINH168
 THƠ SONG NGỮ168 
 THƠ NGUYỄN KHÔI. 168
THƠ MINH NGHIÊU167
THƠ Ý NGA167
THƠ XƯỚNG HỌA167 
VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU HIỆN ĐẠI  
THƠ BỬU CẦM 167
THƠ MỪNG THỌ167 
THƠ Ý NGA166
THƠ NGHIÊU MINH166
VĂN HÓA VIỆT NAM * CA TRÙ166
NGUYỄN THIÊN THỤ * DƯƠNG KHUÊ
THƠ NGUYỄN KHÔI166
THƠ NGHIÊU MINH166
PHAN THANH TÂM * THƠ TÙ165
THƠ THÍCH THIỆN MINH165
 THƠ PHẠM HỮU DIẾN * NGƯỜI TÙ CUỐI CÙNG165
 THƠ THANH THANH165
THƠ NGUYỄN KHÔI165
THƠ VĂN BIA & THANH THANH165
 THƠ NGHIÊU MINH. 164
SƠN TRUNG * XIN TẠ ƠN ĐỜI. 164
 NHỮNG BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG MIỀN NAM163
 THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN163
 THƠ BÙI GIÁNG163
THƠ NGUYÊN SA163
THƠ NGUYỄN KHÔI163
 THƠ VĂN TRẦN HỒNG CHÂ163
NGUYỄN THIÊN THỤ * TRẦN HỒNG CHÂU.163
NGUYỄN THỊ KIM THU * CA DAO LỤC TỈNH163
 THƠ NGUYỄN KHÔI. 162
THƠ Ý NGA162
THƠ NGHIÊU MINH162
 THƠ NGUYỄN KHÔI162
 THƠ Ý NGA161
 THƠ THANH THANH161
THƠ CHO XỨ HUE. 161
 THI CA ẨM THỰC161
 THƠ THANH THANH.160
THƠ MINH NGHIÊU
THƠ NGUYỄN KHÔI160
 BÀI THƠ HAY160
 THƠ Á NGHI159
THƠ NGUYỄN KHÔI. 159
 THƠ BÚT TRE159
 THƠ HOÀNG ANH TUẤN159
 THƠ QUÝ BÙI158
THƠ NGUYỄN KHÔI158
 NGUYỄN KHÔI * ĐÊM PHAN THIẾT157
 THƠ HÀ HUYỀN CHI157
 THƠ Ý NGA157
THƠ NGUYỄN KHÔI157
THƠ SƠN TRUNG.156
THƠ NGUYỄN ĐÌNH THI.156
 THƠ Ý NGA
THƠ THANH THANH. 156
 NGUYỄN KHÔI * THĂNG LONG CẢM TÁC. 155
MINH NGHIÊU * THIỀN PHÁT TÂM154
 THƠ Ý NGA154
THƠ SONG NGỮ154
 THƠ SONG NGỮ153
THƠ SONG NGỮ153
 THƠ Ý NGA153 
THƠ NGHIÊU MINH. 153
THƠ Á NGHI. 152
THƠ NGHIÊU MINH.152
THƠ TRẦN VĂN LƯƠNG. 152
 THƠ NGÔ MINH HẰNG152
 THO SONG NGU.152
 THƠ Ý NGA151
 THƠ NGÔ MINH HẰNG150
 THƠ HOÀNG PHONG LINH.150
 THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO.137
THƠ MINH NGHIÊUBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 107
THƠ THANH NAMBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 107
THƠ * TRẦN KHẢI THANH THỦYBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 102
THƠBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 102
THƠ TÔN THẤT TUỆBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 101
NGHIÊU MINH * THƠBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 101
NGHIÊU MINH * THƠBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 101
THI VŨ * THƠ THIỀNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 100
THANH THANH * THƠBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 100
MỘT BÀI THƠ HAYBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 95
DƯ THỊ DIỄM BUỒN * TÔI ĐÃ KHÓCBÊN KIA BỜ 94
DƯ THỊ DIỄM BUÔN * TÔi LAI KHOCBÊN KIA BỜ  94
THƠ: HỒ CÔNG TÂM 94
THƠ TÔ THÙY YÊN 93
THƠ THANH NAM 92
THƠ TRẦN MỘNG TÚKHOC. BÊN KIA BỜ  92
TRẦN HỒNG CHÂU * GIẤC MƠ ĐÀO LY91
NGÔ MINH HẰNG * NGUYỆN ƯỚC CUỐ I CÙNG.BÊN KIA BỜ 089 
THƠ TRẦN HỒNG CHÂUBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 089
NGUỲỄN VỸ * HOÀNG HÔNBÊN KIA BỜ  089 
SƠN TRUNG * ANH SẼ ĐƯA EM VỀBÊN KIA BỜ  089 
NGUYÊN SA * MÙA XUÂNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 089 
DU TỬ LÊ * CHẲNG CHIẾN CHINHBÊN KIA BỜ  089 
VƯƠNG NGỌC LONG * TÌNH YÊUBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 089 
TRẦN HỒNG CHÂU * CẦU KIỀUBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 089 
TRẦN NHẬT TÂN * NÀNG XUÂNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 089 
TRÂN NHẬT TÂN * ĐIỆU SÁOBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 088 
TRẦN HOÀNG ANH * TÌNH MẸBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 088 
TRÂN HỒNG CHÂU * GIANG HỒBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 088 
SƠN TRUNG * HOÀI NIỆMBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 088 
THƠ PHÙNG CUNGBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 086
DƯ THỊ DIỄM BUỒN * MẸBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 085 
THI VŨ * MÙA HÈBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 085
THƠ *NGÔ MINH HẰNGBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 084 
TRẦN HỒNG CHÂU * CHIÊM BAOBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 084 

QUẢNG THUẬN * HÂN NAM QUANBÊN KIA BỜ  082 
THƠ TẠ TỴBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 082 
LÊ THỊ HUỆ * GHẺ BIỂNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 082 
THƠ HOÀNG ANH TUẤN * ĐỢI THƯBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 082 
ẤU TÍM * QUỲNH HƯƠNGBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 081 
NGUYỄN VĂN TÀI * NHỚ QUÊBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 081 
THẾ VIÊN * DỌC ĐƯỜNGBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 081
NGUYÊN SA * ĐỀ TÀIBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 081 
 SƠN TRUNG * TÔI SẼ TRỞ VỀBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 081
ĐỖ BẢO TOÀN * XUÂN ĐẾNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 079
NGUYỄN DŨNG TIẾN * ĐAM MÊBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 079
PHAN BÁ THỤY DƯƠNG.* U Y Ê N N G U Y Ê NBÊN KIA BỜ  079
TƯỜNG LINH * MỘT GÓC XUÂNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 079
THƠ PHAN BÁ THỤY DƯƠNGBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 079
TRẦN MỘNG TÚ * THÁNG TƯBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 078
THƠ NGUYÊN SABÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 078
TẾ HANH * ANH ĐẾNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 078
BÙI GIÁNG * PHỤNG HIỀNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 077
THƠ HOÀNG ANH TUẤN * MỘT NỬABÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 077
HOÀNG PHONG * EM VÀ MÙA XUÂNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 077
THƠ TRẦN TRUNG ĐẠOBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 076
THƠ TRẦN MỘNG TÚBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 076
THƠ ĐỖ VĂN KHANHBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 076
THI VŨ * MÙA HÈ SĂN ĐUỔIBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 075
THƠ PHẠM HOÀI VIỆTBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 076
THƠ HOÀNG NGỌC ẨNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 075
LÊ THỊ THẨM VÂN * MÙI CỦA RIÊNG NGÂNBÊN KIA BỜ  075
LÊ THAO CHUYÊN * ĐÊM TÌNH YÊUBÊN KIA BỜ 075
MAI THẢO * TA THẤY HÌNH TABÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 075
PHAN NI TẤN * PARA ELISABÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 074
SƠN TRUNG * SẦU TRƯƠNG CHIBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 074
LÊ THỊ THẨM VÂN * NGÀY TÔI TRỞ VỀBÊN KIA BỜ  074
THƠ CHU VƯƠNG MIỆNBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 074
THƠ NGHIÊM XUÂN HỒNGBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 074
VĨNH LIÊM * CƠN HẤP HỐIBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 073
NGUYỄN KHUÊ * THẤY BÓNG MÌNHBÊN KIA BỜ  073
THƠ TRANH ĐẤUBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 072
TRẦN HOÀNG ANH * TÌNH HOABÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 071
VƯƠNG NGỌC LONG * ĐÊM NGUYỆN CẦUBÊN KIA BỜ  071
THƠ ĐINH CƯỜNG * MƯA TRÊN PHỐBÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 071

THƠ LÊ MỘNG NGUYÊN.BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 05
THƠ TRẦN HỒNG CHÂU.BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 03

No comments:

Post a comment