HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Sunday, 18 December 2016

I. MỤC LỤC BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG - LỜI NÓI DẨU
LỜI NÓI ĐẦU


Tạp Chí BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG ra đời  gần 15 năm,  được 233 số, đã có đóng góp  vào công cuộc xây dựng văn hóa và tranh đấu cho độc lập tự do Việt Nam. Để tiện việc đọc và tra cứu cho độc giả, chúng tôi đã lập Mục Lục tạp chí BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG, gồm các mục:
-Mục lục theo các số báo
-Mục lục theo các bộ môn: Văn học, thi ca, Truyện ký...
-Mục lục tin tức
-Mục lục các chủ đề
-Mục lúc các tác giả.
Các độc giả chỉ bấm vào cac link thì sẽ có đầy đủ các bài viết.
Chúc các độc giả gặt hái nhiều thành quả trong việc đọc và nghiên cứu..

Ottawa ngày 8 tháng 10 năm 2012
Sơn Trung


LỜI NÓI ĐẦU
Năm 2016
Đến năm 2016, tạp chí Bên Kia Bờ Đại Dương đã hoạt động trong 17 năm (1999-2016) dược 343 số. Trước đây đã làm Mục lục  phân tich nay  bổ túc cho tiên việc nghiên cứu và lưu trữ thuận lợi.
Tạp Chí Bên Kia Bờ Đại Dương được tàng trữ tại:
Kể từ tháng 10-2016, Tạp Chí Diên Hồng sẽ là bản sao của Bên Kia Bờ Đại Dương. Đấy cũng chỉ là việc đắp đê thêm cao, dày để chống ngập lụt trong mùa đông bão tố.
Canada, tháng 9-2016
Sơn Trung

No comments:

Post a comment