HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Sunday, 13 May 2012

VIDEO GIỚI THIỆU BỘ SÁCH VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

Video giới thiệu sách

Video 1:
http://www.youtube.com/watch?v=KrbtDo5RSPI

Video 2: Giới thiệu sách ở Toronto:
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=YVKS6wIZvZM
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=dZstIwITbxM

No comments:

Post a Comment