HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Monday, 23 September 2013

MỤC LỤC PHÂN TÍCH NHÂN VĂN GIAI PHẨM

 


PHẦN I. MỘT SỐ SÁCH & TẠP CHÍ TIÊU BIỂU
NHÂN VĂN 3 * PHẦN I, .2
NHÂN VĂN3 PHẦN II,5.
NHÂN VĂN SỐ 4- PHẦNI. 275.
NHÂN VĂN SỐ 4 * PHẦN II,274. .
NHÂN VĂN SỐ 5.  236
SÁCH TẾT 1957 * TẬPI .8
SÁCH TẾT 1957 * PHẦN II..9
THẢO LUẬN VỀ THƠ VIỆT BẮC I
300. .THẲO LUẬN VỀ THƠ VIỆT BẮC * II
PHẦN II. CÁC TÁC PHẨM CỦA NVGP

BÙI QUANG ĐOÀI.276
CAO NHI. 270.
CHU NGỌC. 268
TÁC PHẨM ĐÀO DUY ANH.254
ĐẶNG ĐÌNH HƯNG.199
HOÀNG CẦM.202
HOÀNG HUẾ. 259
HOÀNG TÍCH LINH.262
HỒNG LỰC 258
HUY PHƯƠNG 272
HỮU LOAN 193
LÊ ĐẠT 201
LÊ ĐẠI THANH 257
MINH HOÀNG 279
NGUYỄN BÍNH 273
NGUYỄN KHĂC DỰC 269
NGUYỄN HỮU ĐANG 196
NGUYỄN SÁNG 252
NGUYỄN TUÂN 280
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 191
NHÂN VĂN GIAI PHẨM 266
NHƯ MAI 281
PHAN KHÔI195
PHAN VŨ 260
PHÙNG CUNG 194
PHÙNG QUÁN 203
QUANG DŨNG 200
SỸ NGỌC 251
TẠ HỮU THIỆN 278
TỬ PHÁC 263
THANH CHÂU 282
THỤY AN 198
TRẦN CÔNG 256
TRẦN DẦN 192
TRẦN Y DU261
TRẦN DUY 255
TRẦN PHƯƠNG 267
TRẨN ĐỨC THẢO 190
TRẦN THỊNH 271
TRÚC LÂM 264
TRƯƠNG TỮU 253
VĂN CAO 250
Y DU 265
YẾN LAN  56


PHẦN III. WIKIPEDIA VÀ CÁC TỰ ĐIỂN KHÁC

ĐÀO DUY ANH 214
ĐẶNG ĐÌNH HƯNG 211
HOÀNG CẦM 249
HOÀNG CẦM 248
HỮU LOAN 216
HỮU LOAN 215
LÊ ĐẠT 224
NGUYỄN BÍNH 213
NGUYỄN HỮU ĐANG 295
NGUYỄN TUÂN 283
NGUYỄN VĂN TÝ 209
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 217
NHÂN VĂN AFFAIR 218
NHÂN VÂN GIAI PHẨM 234
WIKIVIETLIT * NVGP 234
PHAN KHÔI 220
PHÙNG CUNG 219
PHÙNG QUÁN 223
QUANG DŨNG 222
THỤY AN 232
TRẦN DẦN 233
TRẦN DẦN 231
TRẦN ĐỨC THẢO 206
TRƯƠNG TỬU 221
VĂN CAO 212
VĂN CAO 208
YẾN LAN 207


PHẦN IV. VU KHỐNG VÀ KẾT TỘI NVGP

BÙI HUY PHỒN * TRƯƠNG TỬU PHẢN CÁCH MẠNG38
BỬU TIẾN * CHỐNG NVGP 17
CHU THIÊN * GIAI PHẨM MÙA THU I 66
ĐÀO VŨ * PHAN KHÔI VÔ LẠI 35
ĐOÀN VĂN CỪ * CHỐNG NVGP.20
ĐOÀN GIỎI * CHỐNG NVGP 29
ĐỖ NHUẬN * TRẦN DẦN PHÁ HOẠI 32
HẰNG PHƯƠNG * CHỐNG NVGP 15
HOÀI THANH * THỰC CHẤT TRƯƠNG TỬU 12
HOÀI THANH * SAI LẦM KHI PHÊ BÌNH NHẤT ĐỊNH THẮNG 54
HOÀI THANH * TRẦN DẦN 22
HOÀNG XUÂN NHỊ * VĂN HỌC CÓ TÍNH ĐẢNG 46
HỒNG CHƯƠNG * CHỐNG NVGP 24
HỒNG QUANG * PHAN KHÔI CHỐNG ĐẢNG 36
HỒNG VÂN * NGUYÊN HỮU ĐANG PHẢN CÁCH MẠNG 67
HỒNG VÂN * TƠ RỐT KIT? 41
HỒNG VÂN * VỀ NHÓM PƠ RÔ LÊ MUN 72
HUY VĂN * TRẦN DẦN ĐỒI TRỤY 23
HUYỀN KIÊU * TRẦN DẦN BẤT LƯƠNG 33
HỮU MAI * CHÂN TƯỚNG TRẦN DẦN 25
KIM LÂN* CHỐNG NVGP 19
KHẮC THÀNH * NỌC ĐỘC TRẦN ĐỨC THẢO 73
LÊ VĂN HẢI * SÙNG BÁI CÁ NHÂN 69
LÊ QUANG * ĐỌC NHÂN VĂN SỐ 1 60
LÊ TRUNG THỰC * TRƯƠNG TỬU VIẾT VỀ SÙNG BÁI CÁ NHÂN 70
 LỤC ĐỊNH NHẤT* TRĂM HOA ĐUA NỞ.51
LƯƠNG XUÂN NHỊ* CHỐNG NVGP 20
LƯƠNG NGỌC TRÁC * TỬ PHÁC CHỐNG ĐẢNG 28
NGÔ MINH * LỜI MẸ DẶN 37
NGÔ THẾ THỊNH * TRƯƠNG TỬU 18
NGUYỄN ĐỔNG CHI* PHAN KHÔI PHẢN ĐỘNG 49
NGUYỄN CÔNG HOAN* PHAN KHÔI.34
NGUYỄN KHẢI * ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG 26
NGUYỄN TUÂN * CHỐNG NVGP 21
NGUYỄN TUÂN * GIẢI VĂN HỌC 54-55   57
NGUYỄN HUY TƯỞNG* CHỐNG NVGP  19
NGUYỄN ĐÌNH THI * CHỐNG XÉT LẠI 14
NGUYỄN ĐÌNH THI * SAI LẦM TRONG GIAI PHẨM 55
NGUYỄN ĐÌNH THI * LÃNH ĐẠO VĂN NGHỆ58
NGUYỄN KHẮC VIỆN * NVGP 39
NVGP THÚ NHẬN * PHÙNG QUÁN 50
NVGP THÚ NHẬN * HOÀNG CẦM  48
NVGP THÚ NHẬN 43
PHAN CỰ ĐỆ * TRƯƠNG TỬU 45
TÔ HOÀI * THƠ NVGP 76
TỐ HỮU * ĐẤU TRANH VĂN NGHỆ 13
TỐ HỮU * CHỐNG NVGP 77
TỐ HỮU * NVGP PHẢN ĐỘNG 11
TÚ MỠ VÀ CÁC NGHỆ SĨ .44
TỪ BÍCH HẰNG *NVGP PHÁ HOẠI 27
TRẦN VĂN CĂN* CHỐNG NVGP 16
TRỊNH XUÂN CHÂU * XỬ ÁN NVGP.47
VŨ ĐỨC PHÚC * TRẦN DUY 40
VŨ HUY TÂM * NỌC ĐỘC NHÂN VĂN 75
XUÂN DIỆU * TƯ SẢN LÊ ĐẠT 31
.XUÂN DIỆU * TƯ TƯỞNG NGHỆ THUẬT VĂN CAO46
XUÂN HOÀNG * LÊ ĐẠT CHỐNG ĐẢNG 30
XUÂN THÊM * VỀ LÃNH ĐẠO VĂN NGHỆ 10


CỘNG SẢN* TẬP THỂ & VÔ DANH

THÔNG CÁO CỦA HỘI VĂN NGHỆ VN59
VĂN NGHỆ SĨ BỊ ÉP CHỐNG NVGP 48
BỌN NVGP TRƯỚC TOÀ ÁN DƯ LUẬN 65
VỀ NGUYỄN HỮU ĐANG VÀ TRĂM HOA ĐUA NỞ 74
TRẢ LỜI NGUYỄN HỮU ĐANG.53
PHIÊN TÒA XỬ NVGP284
PHIÊN TÒA XỬ NVGP 285
PHIÊN TÒA XỬ NVGP 286


PHẦN V. NGHIÊN CỨU VỀ NVGP

1. VỀ NHÂN VĂN GIAI PHẨM

ĐẶNG TIẾN * NVGP 240
HOÀNG VĂN CHÍ * TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC 120
HOÀNG VĂN CHÍ (MẠC ĐÌNH) * NVGP 115
HOÀNG VĂN CHÍ * HỒ SƠ NVGP 277
HOÀNG TIẾN * TỐ HỮU VÀ NVGP 137
HOÀNG TIẾN * NHÌN LẠI NVGP 128
HUY ĐỨC & MỸ LỆ*NVGP & TRÍ THỨC 136
 LẠI NGUYÊN ÂN* TÒA XỬ NVGP..284
LẠI NGUYÊN ÂN -TÒA XỬ NVGP 285
LAI NGUYÊN ÂN -TÒA XỬ NVGP .286
LÊ NGUYÊN HỒNG * NVGP126
LÊ HOÀI NGUYÊN -NVGP 296
NGUYỄN MINH CẦN * THẢM KỊCH NVGP 131
NGUYỄN MINH CẦN * NVGP 239
NGUYỄN HƯNG QUỐC- NVGP 85
NGUYỄN THIỆN THỤ * NGUYỄN VĂN TRẤN VIẾT VỀ NVGP 135
NGUYỄN THIÊN THU * NHÂN VĂN GIAI PHẨM 133
PHẠM VĂN THANH * TINH THẦN NVGP.118
PHỎNG VẤN TRẦN TRỌNG VĂN VÊ GIẢI THƯỞNG 125
PHỎNG VẤN HOÀNG CẦM VỀ GIẢI THƯỞNG 124
RFA * KHỦNG BỐ NVGP 122
RFA * SẮC LỆNH DIỆT NVGP 121
RFA * HỒ SƠ NVGP 134
RFA * PHỎNG VẤN NGUYỄN MINH CẦN VỀ NVGP 114
THỤY KHUÊ * CUỘC SỐNG VĂN NGHỆ SĨ NVGP 132
THỤY KHUÊ * PHỎNG VẤN NVGP 130
THỤY KHUÊ * CÁC BÀI VIẾT VỀ NVGP 119
THỤY KHUÊ * NVGP 119
THỤY KHUÊ *NỘI BỘ NVGP297

THỤY KHUÊ*GIAI PHẨM MÙA XUÂN 296

THỤY KHUÊ* NGUYÊN NHÂN 295
THỤY KHUÊ* TÌM HIỂU NVGP 294

 THUỴ KHUÊ *THANH TRỪNG NVGP .191
THỤY KHUÊ. TRÍ THỨC & DÂN CHỦ 1.292
THỤY KHUÊ * TRÍ THỨC & DÂN CHỦ 2.  293
 VÔ DANH *VGP & GIẢI THƯỞNG 116
VÔ DANH * NVGP 127
VÔ DANH * NHÂN VĂN GIAI PHẨM . 237

2.VỀ HOÀNG CẦM

ĐẶNG TIẾN * THƠ HOÀNG CẦM 241
ĐỖ LAI THÚY- THƠ HOÀNG CẦM. 123
 HOÀNG HƯNG -HOÀNG CẦM.266
LÝ NGUYÊN ANH * THƠ HOÀNG CẦM 245
NGUYỄN TRỌNG TẠO * THƠ HOÀNG CẦM 244
PHỎNG VẤN HOÀNG CẦM VỀ GIẢI THƯỞNG 124
PHỎNG VẤN VỀ THƠ HOÀNG CẦM 247
VIỆT CHIẾN.* HOÀNG CẦM 243
VÔ DANH * HOÀNG CẦM. 246

3. VỀ HỮU LOAN


HẰ ĐÌNH CẨN * HỮU LOAN BÂY GIƠ 147
NGUYỄN ANH TUẤN * HỮU LOAN (TÁC QUYỀN MTHS) 143
PHẠM TRẦN * PHỎNG VẤN HỮU LOAN 144
THY NGA * PHỎNG VẤN HỮU LOAN 140
TRỊNH HỰNG * HỮU LOAN THƠ BẤT TỬ 138
VÔ DANH * HỮU LOAN, A SAD COMPARISON 142
VÔ DANH * HỮU LOAN BLOOD PARADISE 141
VÔ DANH * TIỂU SỬ HỮU LOAN 139
VÔ DANH * HỮU LOAN VÀ BẢN QUYỀN MTHS148
VÔ DANH * HUU LOAN VÀ TÌNH MTHS 146
VÔ DANH * HỮU LOAN & BÍ MẬT MÀU TÍM HOA SIM 145


4. VỀ LÊ ĐẠT

ĐẶNG TIẾN * LÊ ĐẠT, BÓNG CHỮ 110
HẠNH ĐỖ *LÊ ĐẠT NÓI VỀ DỤC TÍNH 109
HOÀNG CẦM * VĨNH BIỆT LÊ ĐẠT 112
PHẠM XUÂN NGUYÊN * LÊ ĐẠT 108
PHẠM XUÂN NGUYÊN * NỤ CƯỜI LÊ ĐẠT 113
THỤY KHUÊ * THƠ LÊ ĐAT 111
THỤY KHUÊ* LÊ ĐẠT, 2885. VỀ NGUYỄN BÍNH


BẢO VÂN * NGUYỄN BÍNH 228
LẠI NGUYÊN ÂN * NGUYỄN BÍNH 229
NGUYỄN BÍNH & HỘI CẦN TỰ PHÊ BÌNH 273
NGUYỄN BÍNH HỒNG CẦU * NGUYỄN BÍNH 226
NGUYỄN KHOA ĐĂNG * NGUYỄN BÍNH 230
NGUYỄN ƯỚC * NGUYỄN BÍNH 227


6.VỀ NGUYỄN HỮU ĐANG

DƯƠNG TRUNG QUỐC * NGUYỄN HỮU ĐANG MỐI TÌNH 100
ĐẶNG TIẾN * VAI TRÒ NGUYỄN HỮU ĐANG TRONG NHGP 97
ĐẶNG TIẾN * NGUYỄN HỮU ĐANG & NVGP 94
HOÀNG CẦM * NGUYỄN HỮU ĐANG 106
PHẠM XUÂN NGUYÊN * NGUYỄN HỮU ĐANG ĐÃ MẤT 103
PHÙNG QUÁN * NGUYỄN HỮU ĐANG DỰNG ĐÀI 96
PHÙNG QUÁN * NGUYỄN HỮU ĐANG 102
NGUYỄN THIÊN THỤ * NGUYỄN HỮU ĐANG 107
PHỎNG VẤN * VĨNH BIỆT NGUYỄN HỮU ĐANG 105
TƯỞNG NĂNG TIẾN * NGUYỄN HỮU ĐANG 101
THỤY KHUÊ * PHỎNG VẤN NGUYỄN HỮU ĐANG VỀ NVGP 99
THỤY KHUÊ * NGUYỄN HỮU ĐANG, ÔNG LÀ AI 98
THỤY KHUÊ*NGUYỄN HỮU ĐANG, 287

TRẦN NHUẬN MINH * KỶ NIỆM NGUYỄN HỮU ĐANG 95
TRẦN THỊ TRƯỜNG * VĨNH BIỆT NGUYỄN HỮU ĐANG 93
VÔ DANH * NGUYỄN HỮU ĐANG TẠ THẾ 104


7. VỀ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

DƯƠNG TRUNG QUỐC * NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 163
MẠC ĐÌNH * NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 165
MINH VÕ * NGUYỄN MẠNH TƯỜNG ,VẠ TUYỆT THÔNG 159
NHÂN VĂN PHỎNG VẤN LS. NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 160
NGUYỄN THIÊN THỤ * NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 161
TƯỞNG NĂNG TIẾN * NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 168
TRẦN DUY HIẾN * NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 167
VÔ DANH * NGUYỄN MẠNH TƯỜNG HAI BẰNG TIẾN SĨ 166
VÔ DANH * TIỂU SỬ LS. NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 164
VÔ DANH * NGUYỄN MẠNH TƯỜNG * VẠ TUYỆT THÔNG 162


8. VỀ PHAN KHÔI

LẠI NGUYÊN ÂN * PHAN KHÔI 1929 173
NGUYỄN QUÝ ĐẠI * PHAN KHÔI TÌNH GIÀ 172
PHẠM XUÂN THẠCH * HÀNH TRẠNG PHAN KHÔI 169
TRẦN DUY * TƯỞNG NIỆM PHAN KHÔI 175
RFA * PHAN KHÔI & THƠ MỚI 174
XỨ QUẢNG * TIỂU SỬ PHAN KHÔI 171
PHAN KHÔI 1929 1709. VỀ PHÙNG CUNG

CÔNG TỬ HA ĐÔNG * PHÙNG CUNG 184
LAN HƯƠNG PHỎNG VẤN NGUYỄN MINH CẦN VỀ PHÙNG CUNG 181
LÊ MINH HÀ * PHÙNG CUNG, ĐỜI NGƯỜI ĐỜI CHỮ 186
NAM DAO * THƠ VÀ NGƯỜI PHÙNG CUNG 182
NGÔ MINH * PHÙNG CUNG, MỘT ĐỜI THƠ 180
NGÔ MINH * PHÙNG CUNG TRONG TÔI 179
NGUYỄN MINH CẦN * NHỮNG HẠT NGỌC PHÙNG CUNG 183
NGUYỄN MINH CẦN * ĐỌC DẠ KÝ CỦA PHÙNG CUNG 189
THỤY KHUÊ * PHÙNG CUNG 188
NGUYỄN THIÊN THỤ * PHÙNG CUNG 185
PHÙNG HÀ PHỦ * PHÙNG CUNG 187
PHÙNG QUÁN * HẰNG NGA THỨC DẬY 178
CÂY CAU CỦA PHÙNG CUNG 17710. VỀ PHÙNG QUÁN

FRA * PHÙNG QUÁN 89
MINH TÂM * PHÙNG QUÁN 85
NGÔ MINH * VỀ PHÙNG QUÁN BA PHÚT SỰ THẬT 86
NGÔ MINH * PHÙNG QUÁN1 84
NGÔ MINH * PHÙNG QUÁN2 83
NGUYỄN THIÊN THỤ * PHÙNG QUÁN 88
TRẦN MINH * NVGP KHÓC PHÙNG QUÁN 87


11. VỀ TRẦN DẦN

NAM DAO * ( XỔ BỤI ) TRẦN DẦN &NVGP 93
NGUYỄN HUỆ CHI & TẬP THỂ *CẤM THƠ TRẦN DẦN 90
THỤY KHUÊ.TRẦN DẦN,289

VÔ DANH * TÀI LIỆU VỀ TRẦN DẦN 92
VÔ DANH * TÀI LIỆU VỀ TRẦN DẦN * DẠ ĐÀI 91


12. VỀ TRẦN ĐỨC THẢO

ĐẶNG PHÙNG QUÂN * TRẦN ĐỨC THẢO 149
MẠC ĐÌNH * TRẦN ĐỨC THẢO 155
MICHEL KAIL * TRẦN ĐỨC THẢO 151
NGUYỄN BÂN * TRẦN ĐỨC THẢO 153
NGUYỄN ĐÌNH THI * TRẦN ĐỨC THẢO ,LỮ HÀNH 150
NGUYỄN THIÊN THỤ * TRẦN ĐỨC THẢO 158
N.H.V * GỬI TRIẾT GIA DUY VẬT 156
PHÙNG QUÁN * HÀNH TRÌNH TRẦN ĐỨC THẢO 157
TRẦN ĐẠO * TRẦN ĐỨC THẢO 154
TRẦN ĐỨC THẢO* TRẦN ĐỨC THẢO NIÊN BIỂU 15213. TRƯƠNG TỬU

THỤY KHUÊ * TRƯƠNG TỬU DUY VẬT 79
THỤY KHUÊ *THÂN THẾ TRƯƠNG TỬU 78


14. VĂN CAO
RFA * VĂN CAO 81
VÔ DANH * VĂN CAO 80
VÔ DANH * VĂN CAO 82

15. THỤY AN

THỤY KHUÊ* THỤY AN, 290PHẦN VI. 
 LINH TINH 

HEINZ SCHUTTE .294 
HOÀNG SƠN TIÊN-TỐ HỮU .81
INDEPENDENCE . 297
NGUYỄN ĐẮC XUÂN * TỐ HỮU. 83
RAIN ONLY FALLING 298
SHAWN MC HALE. 295  


PHẦN VII
CÁC TÁC PHẨM ĐỀ CẬP ĐẾN GPNV

Hoàng Văn Chí: Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc.
Mặt trận Bảo vệ Tự do Văn hoá xuất bản. Saigon 1959. Quê Mẹ tái xuất bản, Paris, 1983
XEM TẠI TỦ SÁCH TALAWS.http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9495&rb=08

Lại Nguyên Ân. Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc.
nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Năm xuất bản: 2005 Khổ: 13x19 cm

NGUYỄN THIÊN THỤ* VĂN HỌC HIỆN ĐẠI, 4vols, Gia Hội, Canada, 2006
NGUYỄN VĂN TRẤN * VIẾT CHO MẸ VÀ QUỐC HỘI.Sàigon, 1995. 544tr. E Book THƯ VIỆN TIẾU LÙN
http://tieulun.hopto.org:25000/

NHẬT HOA KHANH
GẶP TỐ HỮU * 1
GẶP TỐ HỮU * 2
GẶP TỐ HỮU * 3
GẶP TỐ HỮU* 4
GẶP TỐ HỮU * 5

Tô Hoài, Cát bụi chân ai, tr. 117, nxb Hội Nhà văn, 1992, Hà Nội. E Book tại Việt Nam Thư Quán.http://vnthuquan.net/
TRẦN THƯ. CHUYỆN NGƯỜI TÙ XỬ LÝ NỘI BỘ. http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3038 hoặc http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6272&cat=15
Trường Chinh, báo cáo trước Mặt trận Tổ quốc ngày 13-3-1958
VŨ THƯ HIÊN. Đêm giữa ban ngày Văn nghệ .Ca xuất bản ,1997 . Xem E book taị Đặc Trưng hoặc VN Thư Quán.
Thuỵ Khuê. Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc. Tiếng Quê Hương
VA. 2012


No comments:

Post a Comment